Logga in

Med ny mätteknik får ALLA i brf:en glädje av solcellerna

Publicerad
7 sep 2021, 17:22

Hur kan solceller på en bostadsrättsförenings tak gagna alla medlemmar? De boende har sina egna el-abonnemang och elen från solcellerna kan ofta bara nyttjas via fastighetens abonnemang till gemensamma utrymmen. En ny mätteknik portionerar ut nyttan och sparar mycket pengar.

Många bostadsrättsföreningar i landet diskuterar just nu möjligheten att investera i solenergi. Intresset ökar hela tiden, men för många stupar planerna på det faktum att föreningens elförbrukning är så låg att en investering inte lönar sig. Det hänger samman med att det traditionellt varit vanligt att varje medlem i föreningen har ett eget elabonnemang medan föreningen för sin del bara har ett abonnemang för fastighetsel till gemensamma utrymmen, utomhusbelysning och liknande.

Mer om hur solceller kan utnyttjas i en brf:
Brandkåren förbjöd solceller direkt på vägg

andra solcellsfrågor:
Solceller med schukokontakt – är det ok?

IMD – Individuell mätning och datainsamling. Foto: Jennifer Glans
IMD – Individuell mätning och datainsamling. Foto: Jennifer Glans

Det här är ett dilemma som numera går att lösa med elteknikens hjälp – samtidigt som medlemmarna har pengar att tjäna på lösningen. IMD – Individuell mätning och datainsamling – införs nu av allt fler brf:er. Med modern mätteknik kan all el i föreningens fastigheter samlas i ett enda eller, när så är lämpligt, ett fåtal abonnemang. Med en sådan lösning kan stora belopp sparas in.

– I en förening med 100 lägenheter sparar övergången till gemensamt abonnemang in cirka 200 000 kronor, förklarar Olle Tjälldin, vd på Infometric – ett av de företag som tillhandahåller IMD-lösningar. Även efter de kostnader som en övergång till ett gemensamt abonnemang för med sig, så kvarstår närmare 150 000 kronor per år i besparing, lite ­beroende på vilket nätbolag man tillhör säger Olle Tjälldin.

Och så öppnar sig med ens möjligheten att investera i solpaneler, för med gemensamt abonnemang är det en avsevärt högre elförbrukning att avsätta den egenproducerade kraften på …

”I en förening med 100 lägenheter sparar övergången till gemensamt abonnemang in cirka 200 000 kronor.”

Olle Tjälldin, vd på Infometric

Brf Saltsjöhöjden 1 i Nacka är en av de föreningar som utnyttjat möjligheten med gemensamma abonnemang och solpaneler. Föreningen har 74 lägenheter, fördelade på fyra hus, högt uppe på Finnberget i Nacka. Av olika praktiska skäl har föreningen tre ­elabonnemang hos Nacka Energi, ett vardera för två av husen och ett som täcker elbehovet i de två resterande husen och ett P-garage med 92 platser.

– Vi har diskuterat solel i föreningen sedan 2014 men eftersom våra hus byggdes i en tid då det experimenterades med enstegstätade fasader, fick vi avvakta med att realisera våra solpaneler tills våra enstegstätade fasader hade åtgärdats och ersatts med en korrekt och fuktsäkert utförd lösning, berättar Magnus Everitt. 

På de fyra husen installerades 288 solpaneler från Trina Solar.
På de fyra husen installerades 288 solpaneler från Trina Solar. Foto: Jennifer Glans

Magnus är vice ordförande i föreningen och har, med sin bakgrund i byggbranschen och Installatörsföretagen, varit drivande i genomförandet av solenergiprojektet.

Föreningen gick noggrant tillväga innan sol­energiprojektet sattes i gång förra året. Först tog årsstämman 2019 ett beslut om att låta en konsult göra en förstudie. Det ­uppdraget gavs till energiexperterna på Aktea. De började med att studera hur elförbrukningen såg ut i före­ningen, hur den fördelade sig mellan olika tider på dygnet.

– Utifrån de här mätresultaten hjälpte Aktea oss att optimera placeringen av panelerna, förklarar Magnus Everitt. Som väntat var elförbrukningen högst under morgontimmar och framåt sen eftermiddag – kväll, så det var inte givet att leta efter syd-lägen på hustaken. Eftersom husen ligger högst upp på Finnberget har taken solinstrålning under all den tid solen står en bit upp på himlen, så panelerna kunde placeras
i olika väderstreck. 

”Svea Solar, som vann upphandlingen, låg nästan en miljon under tvåans pris, tack vare att de räknat på hängande ställningar i stället för traditionellt ställningsbygge från arken och sju våningar upp till taken.”

Christer Edström, ordförande i Brf Saltsjöhöjden

Aktea hjälpte sedan föreningen att ta fram ­förfrågningsunderlag. En kontroll av åter­stående livstid på taken gjordes som visade på behov att byta tätskikten inom fem-tio år.

Så föreningen beslöt att byta tak i samband med solpanelsinstallationen, för att inte behöva plocka ner panelerna igen om fem–tio år. Därför gjordes en gemensam upphandling av både takarbeten och solpanelsinstallation. För takdelen tog föreningen hjälp av ett annat konsultföretag – Plåtkonsult – som tillsammans med Aktea kom fram till att huvud­entreprenören borde vara ett solenergiföretag, eftersom den delen var mest kostnadskrävande och tekniktät.

Föreningens ordförande Christer Edström berättar att det kom in åtta olika anbud och att det var väldigt stor spridning på dem:

– Svea Solar, som vann upphandlingen, låg nästan en miljon under tvåans pris, tack vare att de räknat på hängande ställningar i stället för traditionellt ställningsbygge från arken och sju våningar upp till taken. Och så räknade de på en avsevärt kortare genomförandetid, med två parallella produktionsteam för vardera tak och solpaneler.

”Det hela flöt på väldigt bra, trots att vi hade att göra med ganska trånga tak med små ytor att samsas på. En förklaring till det är att vi lade mycket energi på de förarbeten som alltid krävs i den här typen av entreprenader.”

David Oxendal, projektansvarig Svea Solar

Arbetena med tak och solpaneler inleddes i augusti förra året. När ställningar och övrig taksäkerhet säkrats började jobbet med att montera fästena för solpanelerna innan takentreprenören lade tätskikten. Det var ett tillvägagångssätt som borgade för att taken blev helt täta när allt stod klart.

– Vi hade Nynästak som underentreprenör för takarbetena och det hela flöt på väldigt bra, trots att vi hade att göra med ganska trånga tak med små ytor att samsas på. En förklaring till det är att vi lade mycket energi på de förarbeten som alltid krävs i den här typen av entreprenader – i form av arbetsmiljöplan, personalliggare, skyddsronder och riskanalyser, framhåller David Oxendal som varit projektansvarig hos Svea Solar.

Läs också:
Grattis, Sveriges äldsta solceller!

På de fyra husen installerades 288 solpaneler från Trina Solar med vardera 335 W i effekt och i varje hus en växelriktare från SolarEdge med 27,6f kW i peak-effekt. Totalt innebär det att brf Saltsjöhöjden har tillgång till 96,4 kW som tillskott till sin elförbrukning.

– Vi var klara med arbetena i oktober så än har vi inga sommarmånader med produktionsdata. Men under april i år kom vi upp i 10 MWh, konstaterar Magnus Everitt efter en koll på laptopen. Så han och de övriga
i före­ningens styrelse är övertygade om att investeringen i solenergi kommer att löna sig. 

– För 2,2 miljoner kronor fick vi både tak och paneler men eftersom vi sökte solcellsbidrag det första vi gjorde efter beslutet att sätta i gång och fick 240 000 kronor beviljat, så blir slutnotan under två miljoner, konstaterar Christer Edström.