Logga in

”De döljer vibrationsskadorna in i det längsta”

Publicerad
6 sep 2021, 09:30

En montör vågade inte hålla i barnbarnen av rädsla för att tappa dem. Det är ett fall ur en studie om skador efter slående verktyg som tigersågar och slagborrar. Men det finns hjälp för den som söker vård i tid.

FÖRETAGSLÄKAREN OCH FORSKAREN Carl Antonson ser dagligen det höga pris långvarigt arbete med slående verktyg som slagborrar och tigersågar ger.

Elektriker drabbas av vibrationsskador vid långvarig användning av slagborrmaskin
Så minskar du risken för vibrationsskador

Vibrationsskador är numera den vanligaste arbetssjukdomen – även för elektriker.
Handverktyget som gör flest elektriker sjuka

Det handlar bland annat om montörer som har så svåra vibrationsskador att de inte kan hålla i en kaffekopp.

Slående maskiner som mutterknackare, slagborrmaskiner, bilmaskiner och tigersågar ger de svåraste skadorna. Andra verktyg som kan orsaka vibrationsskador är slipmaskiner, vinkelslipar, borrmaskiner och skruvdragare.

– Många kommer inte till företagshälsan eftersom de är rädda för att förlora jobbet, när de inte klarar av att utföra vissa moment. De döljer vibrationsskadorna in i det längsta. En studie visar att många lägger mycket av sin manlighet i att vara hantverkare, säger Carl Antonson som tillsammans med en grupp forskare undersöker varför många i byggbranschen dröjer med att söka läkare vid vibrationsskador.

Han har gått igenom hundratals journaler inom framför allt byggsektorn och intervjuar anställda, företagsledare och fack.

– Det gäller att hitta de här personerna i tid för det går att förhindra att vibrationsskadorna blir kroniska, om man uppsöker sjukvården tidigt. Gör man inte det blir skadorna ofta obotliga, säger han. 

– Jag minns särskilt en rivningsarbetare i 20-årsåldern som efter 1,5 års arbete med slående verktyg hade obrukbara armar. Han beskrev sina armar som köttfärslimpor som hängde utmed kroppen. 

Han berättar om hantverkaren som inte vågade lyfta upp sina barnbarn, eftersom han var rädd för att tappa dem.

– Sen har vi montören som inte kunde knäppa knapparna i skjortan för att finmotoriken inte fungerade längre. Dessutom har jag kommit i kontakt med en anställd som blir mobbad på jobbet för att han inte kan använda en mutterknackare längre på grund av vibrationsskador.

Det är den här typen av fall som fått Carl Antonson att undersöka varför så många som drabbats av vibrationsskador inte kommer i tid till läkare. 

En elektriker arbetade åtta meter upp på ett tak när Arbetsmiljöverket kom på inspektion.
Fallselen var på – men inte fäst, elföretag får betala vite

– Företagshälsan gör medicinska kontroller av vibrationer, men det är för få anställda som kommer till kontrollerna. Och de som besöker oss har ofta så långt gångna skador att de inte går att bota. De har skador på nerver, muskler och blodkärl i händer och underarmar. Fortsätter exponeringen kan personen inte ens hålla i ett verktyg, säger han.

Ett första resultat från Carl Antonsons och forskargruppens forskning kommer i början av nästa år.

FAKTA/Vibrationsskador

  • Omkring 400 000 anställda i Sverige exponeras för vibrationer i arbetet. 
  • Vibrationsskador är näst efter belastningsskador den vanligaste arbetssjukdomen i byggbranschen.
  • 2002 kom EU-direktivet om vibrationsskador som reglerar hur mycket vibrationer en anställd får utsättas för.
  • 2019 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om vibrationer gälla. I dem finns regler om gränsvärden, riskbedömningar, utbildning och medicinska kontroller som arbetsgivaren är skyldig att erbjuda vart tredje år.