Logga in

Får chefen spåra mig med gps:en i servicebilen?

Publicerad
10 jul 2024, 09:08

Montören undrar om chefen har rätt att spåra var hen befinner sig med gps:en i servicebilen, trots att hen sköter sig och håller tiderna. Svaret är för det mesta nej. Men det finns undantag.

Vanligt trätoämne:
Krävde över 30 000 i avdrag för montörernas raster och resor

upprop 2022:
Tar drygt 70 kronor per mil – gör förlust på bilresorna

Med gps i servicebilen kan företagen ta fram elektroniska körjournaler för redovisning till Skatteverket och få möjlighet att motbevisa kunder som ifrågasätter när och hur länge montören varit på plats. Så länge man sköter sig är det inga problem att chefen håller koll på var du befinner dig under dagen, eller? När frågan lyfts i en Facebookgrupp för montörer går åsikterna brett isär från ”helt fel” till ”helt okej. Men räcker det med samtycke?
Experterna reder ut:

Nina Burman Lundin, arbetsrättsjurist, Installatörsföretagen:

– Enligt Integritetsmyndigheten, som ger vägledning om vad som gäller, är det som regel inte tillåtet att använda system som gps eller andra it-system för att övervaka hur de anställda utför sina arbetsuppgifter eller när de tar raster. Undantaget är om det finns en konkret misstanke om att den anställde allvarligt missbrukar arbetsgivarens förtroende. Som anställd ska man ha fått information om att sådana kontroller kan förekomma, skriftligt eller muntligt, säger Nina Burman Lundin, arbetsrättsjurist på Installatörsföretagen och fortsätter:

”Exempel på ändamål som kan vara tillåtna är uppgifter om säkerhet, logistik, fördelning av resurser, framställning av statistik, klagomålshantering, kundservice och underlag för fakturering. ”

Nina burman lundin, jurist, IN

– Möjligheten och rätten att utföra kontroller baseras på arbetsrättslig lagstiftning och är kopplad till arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Exempel på ändamål som kan vara tillåtna är uppgifter om säkerhet, logistik, fördelning av resurser, framställning av statistik, klagomålshantering, kundservice och underlag för fakturering.  All aktivitet som innebär behandling av personuppgifter behöver dock vara förenlig med reglerna kring personuppgiftshantering, bland annat dataskyddsförordningen. En geoposition som kan knytas till en viss individ är exempelvis en personuppgift.

”En särskild risk är att modern teknik ofta möjliggör en omfattande insamling av personuppgifter utan att den enskilda är medveten om detta.”

anders Haag, jurist på IMY

Hur vanligt är det att arbetsgivare ”övervakar” anställda via gps,  Anders Haag, jurist på Integritetsmyndigheten, IMY?

– Det har vi ingen statistik på, men att kontrollera var fordon eller annan arbetsutrustning, och därigenom anställda, befinner sig genom positioneringssystem har blivit allt vanligare, särskilt i verksamheter som omfattar transporter. Positioneringssystem möjliggör en närgången övervakning av anställda och medför risker för otillbörliga integritetsintrång. En särskild risk är att modern teknik ofta möjliggör en omfattande insamling av personuppgifter utan att den enskilda är medveten om detta, säger Anders Haag, jurist på IMY och fortsätter:

– Om ett arbetsfordon får användas privat bör arbetstagaren, om möjligheten finns, tillfälligt kunna stänga av spårningen av fordonets position i vissa fall, till exempel i samband med ett läkarbesök. Det är normalt inte tillåtet att övervaka arbetstagarnas fordonspositioner utanför arbetstid.

Var går gränsen mellan laglig och otillbörlig gps-användning för arbetsgivare? Är det exempelvis okej att ”övervaka” anställda om de har informerats om det och är okej med det?

– Arbetsgivarens behov av att behandla personuppgifter för ett kontrolländamål ska vara sakligt motiverat i den specifika verksamheten. Behandlingen får inte vara för omfattande eller närgången i förhållande till ändamålet. Arbetsgivaren ska kunna visa att ändamålet med behandlingen inte kan uppnås på ett tillfredställande sätt genom andra, mindre integritetskränkande, metoder.  Vid bedömningen av arbetsgivarens berättigade intresse väger säkerhetsskäl tyngre än effektivitetsskäl. Bestämmelser i ett kollektivavtal kan ge stöd för behandlingen. IMY anser inte att en arbetsgivare kan använda samtycke som rättslig grund för att behandla uppgifter för kontroll av anställda.

Tvist i Arn:
Kunden klockade elektrikern – och gick i taket

Vart kan man vända dig för att få hjälp om man misstänker att man är övervakad och inte vill vända sig till sin arbetsgivare?

– Eftersom mycket regleras i arbetsrätten kan man vända sig till sitt  fackförbund. Man kan även göra en anmälan till IMY.