Logga in

Många platser lediga för blivande elektriker

Publicerad
17 jun 2021, 08:34

Efter sommaren drar studierna igång på el– och energiprogrammet, men problemet med tomma platser finns kvar. Var tredje stol riskerar att stå tom vid skolstarten i höst i storstäderna.

MÅNGA GYMNASIEUTBILDNINGAR INOM el och VVS har svårt att fylla sina platser. Vid skolstarten på höstterminen i år kommer klassrummen i vissa skolors el- och energiprogram vara halvtomma. 

Holtab och Montico har startat en elmontörsutbildning som riktar sig till kvinnor
Ny utbildning ska locka fler kvinnor till elbranschen

Antalet lärlingsplatser inom elbranschen har mer än halverats på grund av corona
”Ibland känns det som att man gått en utbildning som inte är värd något”

Det visar preliminära siffror från gymnasieantagningen i Stockholm och Göteborg.

Detta gäller främst Storstockholm, där hela 40 procent av platserna på VVS- och fastighetsprogrammet ännu inte är fyllda,  enligt de preliminära antagningssiffrorna. I Skåneregionen är 29 procent av platserna vakanta. Göteborgsregionen har 17 procent lediga platser, enligt den preliminära statistiken.

Amanda Rafter Ekenman, Installatörsföretagen

– Det är allvarliga siffror med tanke på det kompetensbehov som vi har i branschen.  Det är många viktiga delar som spelar in i detta och alla har ett ansvar att ta. Vi behöver lyfta möjligheterna inom branschen än mer. Ökad samverkan med företag är viktigt. Vi ser ju att vår egen skola i Stockholm – Refis – har rekordhögt söktryck på sig, säger Amanda Rafter Ekenman, chef för kompetensförsörjning på Installatörsföretagen.

HON MENAR ATT en större utveckling och modernisering av programmen behövs.

– VVS- och fastighetsprogrammet är ett av de smalaste gymnasieprogrammen. Kanske att programmet behöver breddas. Vi behöver också se över vilka andra möjligheter till kompetens som finns, exempelvis yrkesvux. 

Flera skolor har tomma platser på höstens utbildningar. Järfälla gymnasium sticker ut med hela 33 lediga platser av 42 möjliga till el- och energiprogrammet.

– Vi har alltid 42 platser på elteknikprogrammet och i år har vi mindre förstahandssökande än vanligt. Vi brukar fylla våra platser. Vad exakt det beror är för tidigt att säga, men visst tror jag pandemin har påverkat till viss del. Vi ser även en klar nedgång för yrkesprogrammen både på läns –och riksnivå, säger Stefan Backe, biträdande rektor på Järfälla gymnasium och tillägger:

– Nu kommer många av våra förstahandssökande nog bli behöriga på avgångsbetyget i juni (lediga platser baseras på decemberbetyget) och så får vi se om vi fyller våra platser eller har några platser över.

MEN DET FINNS UNDANTAG. Installatörsföretagens skola, Refis i Liljeholmen, Stockholm, har inte bara fyllt varenda plats, utan har kö till både VVS- och fastighetsprogrammet och el- och energiprogrammet.

Claudia Marcks, rektor på Refis.

– Vi har egentligen inte gjort något annat än vad vi vanligtvis gör – det kan dock vara så att ryktet sprids år efter år, och att eleverna nu inser till fullo att utbildningen på Refis är mycket bra. Vi upplever en stark kulturell förankring av våra elever och vår personal i vår skola, stort förtroende för lärarna, en allmän trivsel och trygghet, säger Claudia Marcks, rektor på Refis.

Sjukanmälningar ökar och Arbetsmiljöverket ska titta närmare på en grupp elektriker
”Vi har noterat brister i elektrikerutbildningen”

Antagningssiffrorna är ännu så länge preliminära och kan komma att ändras något i sommar.

Den 1 juli är slutantagningen klar.

VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET I STOCKHOLMSREGIONEN

Antal platser: 332

Antal antagna: 134

Antal reserver: 14

Lediga platser: 198

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET I STOCKHOLMSREGIONEN

Antal platser: 1 314

Antal antagna: 847

Antal reserver: 117

Lediga platser: 467

VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET I GÖTEBORGSREGIONEN

Antal platser: 86

Antal antagna: 64

Lediga platser: 22

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET I GÖTEBORGSREGIONEN

Antal platser: 446

Antal antagna: 334

Lediga platser: 188

KÄLLA: Gymnasieantagningarna för region Stockholm och för region Göteborg.