Logga in

”Elgiganten har hittills varit duktigt på att friskriva sig från ansvar”

Publicerad
23 jan 2020, 09:46

I över fem år har Håkan Svanström varnat för bristerna i Elgigantens installationer. Nu kommenterar han att Elsäkerhetsverket inlett ett tillsynsärende mot vitvarujätten. ”Bedrövligt att folk utsätts för livsfara.”

Elsäkerhetsverket synar en installation som beställts i samband med köp av en produkt hos Elgiganten. Det är på tiden, tycker elektrikern och företagaren Håkan Svanström som varnat för elektronikvaruhusens eltjänster upprepade gånger sedan 2014.

Här svarar Elgiganten på kritiken: ”Ett missförstånd i kommunikationen”

”Ett av de värsta exemplen vi sett var i en sommarstuga där det blivit 230 Volt mellan diskbänken och en installerad tvättmaskin. Det är bedrövligt att folk utsätts för livsfara.”

Håkan Svanström, elektriker och företagare.

– Det är viktigt att uppmärksamma folk på riskerna med de här tjänsterna som inte alltid utförs av auktoriserade elektriker. Ett av de värsta exemplen vi sett var i en sommarstuga där det blivit 230 Volt mellan diskbänken och en installerad tvättmaskin. Det är bedrövligt att folk utsätts för livsfara, säger Håkan Svanström.

Elfack 2019: 3 saker du inte visste om Håkan Svanström

Det Elsäkerhetsverket nu ska granska är en anmälan från en kund hos Elgiganten i Borlänge som köpt en ny induktionshäll. I samband med köpet fick kunden erbjudande om installation av spishällen.

Kunden frågade om det var en behörig elektriker som gjorde jobbet. Hen fick då till svar av säljaren att eljobben gjordes av en kunnig el/telefonmontör eftersom ”du får som privatperson koppla in el på redan framdragna, lösa kablar”.

Budskapet att privatpersoner skulle få koppla in el på framdragna, lösa kablar är regelvidrigt, enligt myndigheten. Därför har Elsäkerhetsverket förelagt Elgiganten att dels redogöra för sin syn på uppgifterna, dels för vilka företag som anlitas för att göra auktorisationskrävande elinstallationer.

Senast 30 januari ska Elgiganten inkomma med svar på föreläggandet till Elsäkerhetsverket. Så här kommenterar vitvarukedjans kommunkationschef situationen i nuläget:

– Elgiganten samarbetar endast med auktoriserade elinstallationsföretag. De som monterar åt oss är anställda hos företag med auktorisation hos Elsäkerhetsverket. I våra leveransavtal uppmuntrar vi våra kunder att själva kontrollera detta. Vi har inte sålt en installation till kunden som omnämns från Borlänge. I anmälan till Elsäkerhetsverket uppges att Elgiganten inte använder sig av auktoriserade elinstallationsföretag, vilket inte stämmer, säger Li Persson.

– Vår generella hållning är att våra medarbetare inte ska rådgöra med kunder om el eller inkoppling, utan det ska hanteras av våra installatörer eller kundens eget val av elektriker. Alla ärenden som kommer Elgiganten till kännedom, där våra kunder kan råka illa ut, tas på största allvar. Vi ser positivt på att sådana ärenden anmäls enligt Elsäkerhetsverkets rutiner, tillägger hon.

Fler insatser görs: Oregistrerad firma fick vite – gör reklam för eljobb ändå

– Elgiganten har hittills varit duktigt på att friskriva sig från ansvar, genom att använda underleverantörer. Det är en sjuk situation att en så stor aktör kan utnyttja systemet på det sättet, säger Håkan Svanström.

Han ser ändå en liten ljusning i att regelverket har ändrats och att det numera finns egenkontrollprogram. Det är också positivt att Elsäkerhetsverket nu skapat ett tillsynsärende för Elgiganten, även om elektronikvaruhuset inte är ett elinstallationsföretag.

– Det gick inte för fem år sedan, utan då fick jag skapa uppmärksamhet på andra sätt i stället. Bland annat var jag med som kund med dold kamera under en av kedjans installationer där montören inte gjorde något rätt, berättar Håkan Svanström.

Mycket som kan bli fel: En riktig elektriker ska klara att koppla en X-plint, men…

Han uppmanar fler att uppmärksamma oseriösa aktörer. Det är viktigt att hjälpas åt att lyfta fram lagar och regler, ta fram fakta och ifrågasätta skojare.

– Många privatpersoner råkar illa ut på grund av skojarfirmorna. Vi får många samtal om det till oss. Det är inte trivialt. Att bli lurad på en el- eller VVS-installation kan stjälpa ekonomin för en familj, säger Håkan Svanström.