Logga in

Anders Ygeman får mothugg om macho-analys om elolyckor

Publicerad
23 aug 2019, 14:06

”Jag hoppas att fler anmälda olyckor är ett tecken på allt mindre machokultur”, säger Ola Månsson på Installatörsföretagen. Elsäkerhetsverkets Per Höjevik håller med: ”Vi ser en större vilja bland elinstallatörer på fältet att allt ska gå rätt till.”

Fler elolyckor anmäldes 2018 än 2017 och den trenden har hållit i sig sedan år 2014. Men beror det på att fler elolyckor inträffar? Energiminister Anders Ygeman säger i Morgonekot idag fredag 23 augusti att elektrikers machokultur gör att de tar onödiga risker. Den slutsatsen får mycket mothugg både av elektriker i sociala medier och av elteknikbranschens företrädare. 

– Jag tror man vågar hoppas att fler anmälda olyckor är ett tecken på allt mindre machokultur, säger Installatörsföretagens vd Ola Månsson.

Vd:n om dödsolyckan: ”Vi har ägnat måndagen åt krisstöd och bearbetning”

Den ståndpunkten bekräftas av elinspektör Per Höjevik på Elsäkerhetsverket som arbetat med rapporten Elolyckor 2018. Rapporten visar mycket riktigt på att fler arbetsolyckor med el anmäls. 

– Det är jättebra och ett tecken på en attitydförändring. När vi frågar elinstallatörer på fältet tycker jag mig se en större vilja att anmäla elolyckor vilket är jättebra, säger Per Höjevik. 

Rapporten Elolyckor 2018 visar att orsaken bakom 73 procent av de anmälda elolyckorna bland yrkespersoner är arbetsfel, alltså fel i handhavandet. Det vanligaste arbetsfelet var att spänningen var felaktigt frånkopplad eller inte frånkopplad alls. En annan vanlig bakomliggande orsak var att driftspänningen inte hade kontrollerats.

– Vad detta beror på är svårt att uttala sig om, men vid intervjuer med elektriker har slarv och stress uppgetts som de främsta orsakerna, säger Per Höjevik på Elsäkerhetsverket. 

Lågspänningsolycka: Johan anmälde vården efter olycka med hushållsel

Tittar man istället på de dödliga eloyckorna bland yrkespersoner mellan åren 2000 och 2018 så ser man ingen tydlig trend, däremot att de legat mellan 0 och 2 per år under hela perioden. Under 2018 inträffade en dödsolycka, under 2017 ingen, under 2016 2 dödsolyckor och under åren 2012 till 2015 inträffade inga dödlia elolyckor bland yrkespersoner.

Ola Månsson på Installatörsföretagen har tillsammans med Elektrikerförbundets Jonas Wallin lyft frågan om machokultur som en faktor som hindrar både kvinnor och människor med annan etnisk bakgrund än svensk samt HBTQ-personer från att söka sig till elteknikbranschen och att det är ett problem som måste belysas och mötas offensivt bland annat med upplysningsarbete. Men just i frågan om olyckor är macho-analysen inte rätt hävdar Ola Månsson. 

Attitydfel i vården: ”Då frågade jag varför man installerar jordfelsbrytare”

– Det finns en machokultur i branschen men när det kommer till elolyckor handlar det snarare om att elen fyller en allt viktigare funktion i samhället och att snabbhet ibland prioriteras över säkerhet. Det kan till exempel handla om arbete med att återställa kraftledningar i stormfälld skog, säger Ola Månsson.

Särbehandling i skolan ingen hit: “Det ska inte gullas med någon”

En åldersgrupp  som är överrepresenterad i elolycksfallsrapporten är 21-30-åringarna. De stod för 29 procent av de anmälda elolyckorna mellan 2014 och 2018.  

Kan det handla om machokultur, det vill säga att yngre män – för det är fortfarande mest män i branschen – är hetsigare och därför drabbas mer av elolyckor?

– Nej, det handlar om erfarenhet. En äldre montör har rutinen i ryggmärgen, det har inte de yngre och därför löper de större risk att göra fel. Det är därför det är så viktigt att yngre får gå bredvid äldre på företagen, säger Ola Månsson.