Logga in

Flest dödliga elolyckor sker på fritiden

Publicerad
27 maj 2021, 05:45

Mellan år 2000 och 2020 dog 17 elyrkespersoner till följd av en elolycka. Under samma period förolyckades 49 lekmän på sin fritid. Det här visar ny statistik från Elsäkerhetsverket.

Nästan alla år under perioden 2000 till 2020 har elolyckor med dödlig utgång drabbat fler lekmän än elyrkespersoner. Med elyrkesperson räknas elektriker och elinstallatörer. Utöver lekmän på fritiden räknas också lekmän i arbete som en egen kategori med 13 dödsolyckor under perioden. 

Örnsköldsvik (från maj 2020):
Efter dödsolyckan – linjemontörer vittnar om tystnadskultur

Elolycksfallsrapporten 2015
Drastisk minskning av sjukdagar efter elolyckor

Den här statistiken kommer från Elsäkerhetsverkets Elolycksfallsrapport som varje år redovisar både elolyckor från förevarande år och tecknar en bild över längre trender i statistiken. 

Under förra året anmäldes 453 elolyckor och 323 tillbud, det senare syftar på händelser som inte ledde till att någon skadades. Två personer omkom i eloyckor. Den ena var en elektriker som dog i en induktionsolycka nära Örnsköldsvik. Den olyckan har vi skrivit omfattande om, bland annat dömde Installatörsföretagens elsäkerhetsexpert ut den som något som inte ska kunna hända i den här artikeln. Den andra dödliga elolyckan under förra året var en 16-årig pojke som drabbades av dödlig strömgenomgång från en kontaktledning efter att ha klättrat upp på en parkerad tågvagn i Västerås.

Unga överrepresenterade.

De verksamheter som har flest olyckor är elnät och elförsörjning samt inom industrin. Yngre elyrkespersoner mellan 21 och 30 år drabbas oftare av elyckor. 

För gruppen lekmän finns ingen anmälningsplikt för elolyckor som det gör för elyrkespersoner. De olyckor som finns med i rapporten som rör privatpersoner kommer från verkets mediabevakning. Men även för branschfolk är mörkertalet en faktor, om än  minskande. Det har skett ett skifte bland elektriker att anmäla en elolycka. I en undersökning från 2005 var det bara 16 procent av de elektriker som drabbats av strömgenomgång som anmält det till arbetsgivaren. När samma undersökning upprepades 2017 hade gruppen som anmält sin elolycka ökat till 71 procent. Verket skriver i sin sammanställning att detsamma kan antas gälla för gruppen lekmän i arbete. Där räknas icke elyrkespersoner som i tjänstgöring drabbas en elolycka. Det kan vara en sjuksköterska likaväl som en person i industrin, men också skolelever räknas in där. 

Fyra misstag ledde till strömgenomgång (april 2021)
Efter elolyckan: ”Prata i telefon får göras vid andra tillfällen”

I genomsnitt under 2000-talet har det inträffat 4 dödliga elolyckor per år. Men Elsäkerhetsverkets statistik går tillbaka till år 1898. Mellan 1920-talet och slutet av 60-talet dog mer än 20 personer av elolyckor varje år.

År 2020 sjönk antalet anmälda elolyckor med 17 procent jämfört med 2019 och låg på samma nivå som under åren 2016-2018. Elsäkerhetsverket skriver i Elolycksfallsrapporten att det är för tidigt att prata om en nedåtgående trend.