Logga in

Dödlig elolycka på fartyg: ”På land hade arbetsgivaren sannolikt åtalats”

Publicerad
16 maj 2024, 07:49

En man dog men elfelet åtgärdades inte. Två veckor efter den dödliga elolyckan drabbades en kollega av samma elfel. ”Beklämmande”, säger elsäkerhetsexperten Fredrik Byström Sjödin.

Brister i en ejektor på en barlastpump, ingen packning i magnetventilen, inkommande kablar hade kastats om och skyddsjord saknades på pumpen. Fyra elfel tillsammans orsakade en fartygsingenjörs död på färjan Stena Germanica den 27 juni 2022. Två veckor senare skadades en kollega av samma pump.

”Nu hände detta i stället på ett fartyg. Då stannar åtgärderna vid en rekommendation om att de tekniska bristerna bör åtgärdas. Det är beklämmande.”

Fredrik Byström Sjödin, Installatörsföretagen

Mer om olyckan:
Fyra elfel bakom dödsolyckan på Stena Germanica

Läs också:
Dödliga elolyckan på Stena Germanica hade kunnat undvikas

Nyligen kom Statens haverikommissions rapport om olyckan. Rapporten ger detaljerade beskrivningar av elfelen, men slutsatserna upprör. Till exempel rekommenderas Transportstyrelsen att ”inom ramen för sin tillsyn uppmärksamma riskerna med felaktigt utförda elarbeten ombord på fartyg…”

– Bristerna som ledde till dödsfallet på Stena Germanica är av oerhört allvarlig art. Hade installationerna gjorts på land hade bristerna påträffats i den obligatoriska kontrollen efter utförd installation. De hade också kunnat påträffas i den fortlöpande kontroll som innehavaren är skyldig att göra, säger Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert hos Installatörsföretagen.

Han är upprörd över att regelverken skiljer sig så mycket åt på land och till havs. På land råder en rigorös reglering av vem som får utföra elanläggningar som kan innebära fara för person och egendom, hur elanläggningen ska vara beskaffad och att den blir kontrollerad så länge den är i bruk.

Regelverket styrs av nationell lag och det finns en myndighet, Elsäkerhetsverket, som är dedikerad för uppgiften. Det finns en global standardiseringsorganisation som utfärdar detaljfordringar som alla berörda känner till och arbetar efter.

– För en människa spelar det ingen roll var elsäkerhetsbristen uppstår. Får man en strömgenomgång som löper över bröstkorgen är man i akut livsfara, oavsett om man är på ett fartyg eller i ett hus. Därför är det olyckligt att regelverken inte är mer harmoniserade, säger Fredrik Byström Sjödin.

På land hade företaget som utfört installationerna kunnat identifieras, tas bort från marknaden och till och med lagföras, menar han.

En magnetventil som spänningssätts på grund av att ledarna anslutits på fel plint hade utan tvekan inneburit ett omedelbart användningsförbud av hela elanläggningen. Innehavaren hade fått föreläggande om att noggrant undersöka att inga fler felaktiga installationer fanns utförda.

Läs också:
Regler: Det här gäller för el till sjöss

Enligt Fredrik Byström Sjödin hade Arbetsmiljöverket förelagt arbetsgivaren om att komma in med en utredning. En förundersökning om vållande till annans död hade inletts. Arbetsgivaren till personen som omkom hade sannolikt åtalats och fällts för arbetsmiljöbrott i tingsrätten.

– Nu hände detta i stället på ett fartyg. Då stannar åtgärderna vid en rekommendation om att de tekniska bristerna bör åtgärdas. Det är beklämmande, säger han.