Logga in

Fyra elfel bakom dödsolyckan på Stena Germanica

Publicerad
29 apr 2024, 06:00

Flera elfel tillsammans ledde till en fartygsingenjörs död på en färja 2022. Statens haverikommissions rapport förklarar i detalj vad som hände. Elfelen var så svårupptäckta att de ledde till en ny incident innan de avslöjades. Här är listan på de fyra elfelen.

En fartygsingenjör avled i pannrummet på färjan Stena Germanica i slutet av juni 2022. Nyligen kom Statens haverikommissions rapport som konstaterar att flera elfel bidragit till olyckan.

– Vi har förhållandevis få arbetsolyckor med dödlig utgång inom sjöfarten. Men ibland är omständigheterna helt enkelt bara emot en, säger Patrik Jönsson haverikoordinator hos Transportstyrelsen vars föreskrifter styr elektrisk installation i fartyg.

”Det kan vara lömskt. Därför är det viktigt vid till exempel underhåll att rätt material används, och att man sätter tillbaka saker på rätt plats.”

Patrik Jönsson, Transportstyrelsen

Andra olyckor:
Elolycksfallsrapporten – fyra av fem elolyckor hade kunnat undvikas

Läs också:
Regler: Det här gäller för el till sjöss

Det var stormigt väder med åska kvällen den 27 juni när färjan passerade väster om Varberg på sin väg från Göteborg till Kiel. För att stabilisera båten hade barlasttankar fyllts på. Ett länslarm indikerade att en barlastpump läckte vatten. Fartygsingenjören gick ner till pannrummet för att undersöka felet. Varken han eller kollegorna hade fått någon indikation på elfel som påverkade driften.

En halvtimme senare hittade kollegan, en motorman, fartygsingenjören livlös bakom en av barlastpumparna. Hans armar var blåa. Trots upplivningsförsök, bland annat med hjälp av hjärtstartare, gick inte mannens liv att rädda.

Brister i ejektor på barlastpumpen

I sin utredning konstaterar Statens haverikommission, SHK, bland annat brister i en så kallad ejektor på barlastpumpen. Ejektorn styrs av en tryckvakt som påverkar en magnetventil bestående av en spole och en kontakt. Kontakten till magnetventilen var vriden 90 grader jämfört med originalutförande.

Packning saknades i magnetventil

Packningen som ska sitta mellan kontakten och spolen saknades. Om packningen suttit på plats hade ventilen haft IP-klass 65, men inte nu.

Inkommande kablar hade växlats om

De inkommande kablarna hade skiftats, vilket medförde att magnetventilen var spänningssatt hela tiden då pumpen var i drift.

Barlastpumpen saknade skyddsjord

Enligt rapporten var elkretsen utförd som ett lokalt jordat system, som låg utanför det ordinarie isolationsfelsövervakade elsystemet (IT-system). Lokalt jordade system kan ge höga felströmmar vid överledning mot jord, som i det här fallet var fartygsskrovet. Besättningen fick dock inga varningar om elproblem. På båten fanns en elingenjör, en elektriker och en el-elev.

– Det kan vara lömskt. Därför är det viktigt vid till exempel underhåll att rätt material används, och att man sätter tillbaka saker på rätt plats, säger Patrik Jönsson.

Ytterligare en incident

Felet var så pass dolt att personalen i färjan till en början trodde att mannen förolyckats av hälsoskäl. Det var först efter en ny incident två veckor senare som misstanken väcktes om elfel.

En annan fartygsingenjör letade då efter orsaken till ett vattenläckage vid samma barlastpump. När han böjde sig fram för att känna efter varifrån vattnet kom, fick han en kraftig elstöt från magnetventilen som det stänkt vatten på. Rederiet anlitade ett elföretag som dagen efter gjorde en undersökning av elkomponenterna.

När avsaknaden av skyddsjord på barlastpumpen uppdagades kontrollerade rederiet även ett systerfartyg till Stena Germanica, som byggts samtidigt i Spanien 2001. Systerfartyget visade sig ha samma fel, vilket åtgärdades.

Kan det handla om ett systematiskt fel?

– Det är svårt att säga. För att ta reda på det måste man undersöka väldigt många fartyg, säger Patrik Jönsson.

Han berättar att inspektioner på sådana här passagerarfärjor görs ganska ofta – en till två gånger per år. Men det handlar om stickprov och det är svårt att upptäcka allt på ett så stort och komplext fartyg. Elfelen på Stena Germanica syntes inte för blotta ögat.

Skyltning:
”Borde vara självklart där man jobbar med livet som insats”

På fartyget har ejektorn med tillhörande komponenter nu bytts ut, och skyddsjorden åtgärdats. Senast 19 augusti ska Stena Line och Transportstyrelsen återkoppla till SHK angående de rekommendationer som tilldelats dem i utredningen – till exempel om några ytterligare åtgärder, eller förbättring av rutiner, genomförs.