Logga in

Elnät stod för 12 av 17 dödliga elolyckor bland elyrkespersoner

Publicerad
1 jun 2021, 11:19
| Uppdaterad
3 jun 2021

”Ju längre bort man kommer från innehavaren desto fler olyckor” det säger Lars Jansson som sammanställer statistiken om elolyckor om de långa entreprenadkedjorna. Efter ett yrkesliv i elsäkerhetens tjänst går han nu i pension. Men vad ser han för trender i siffrorna?

Varje elolycksfall som rapporteras till Elsäkerhetsverket gås igenom och hanteras för sig. Men en person kvalitetsgranskar och för statistik över samtliga fall, normalt mellan 400 och 500 stycken per år. Det har fram till nu varit elinspektör Lars Jansson som går i pension till midsommar. Sedan 2013 är han den som sammanställer statistiken till Elolycksfallsrapporten som tecknar en bild över elolyckor i Sverige. Med årets rapport ser han två viktiga trender.

Strömgenomgång i traktorkorg:
Två montörer drabbade av ännu en induktionsolycka

Från Elolycksfallsrapporten 2021:
Flest dödliga elolyckor sker på fritiden

Elnätsägare kan anlita en entreprenör, som anlitar en underentreprenör, som anlitar en underentreprenör som anlitar ytterligare en underentreprenör. 

Lars Jansson, Elsäkerhetsverket.
Lars Jansson.

– Ju längre bort man kommer från innehavaren desto fler olyckor. Ett exempel är om en luftledning ska raseras, et är inte elnätsbolaget som gör det. De anlitar en entreprenör för arbetet. Entreprenören i sin tur anlitar en eller flera underentreprenörer som i sista ledet kan vara ett grävföretag som kanske inte har  rätt kompetens eller fått rätt information om hur arbetet ska utföras. De kontrollerar inte att driftspänningen är frånkopplad innan starten och då är olyckan ett faktum. 

För elyrkespersoner är ”Elnät, elförsörjning” den farligaste verksamheten med 12 av 17 dödsfall de senaste 21 åren. Statistiken visar hur och var elolyckorna sker. Och trenderna i siffrorna är en indikation på vilka områden Elsäkerhetsverket kan informera för att öka elsäkerheten.

— Vi har träffat de stora nätägarna och sagt till dem att de behöver skärpa sig och mer noga kontrollera de entreprenörer som anlitas. De har ansvaret men ibland har de inte koll på entreprenören längre bort i kedjan. Vi tycker att de har tagit det här på stort allvar med trots det sker fortfarande olyckor i entreprenadkedjorna. 

Den andra viktiga slutsatsen Lars Jansson drar av statistiken är att unga elyrkespersoner är överrepresenterade. Av elolycksfallen 2016-2020 var 21 procent av de drabbade personerna mellan 21 och 30 år. Till detta ska sägas att åldern var okänd i 38 procent av fallen.

— Det har varit så länge att de yngre är överrepresenterade. Det kan vara så att de vill visa sig framåt och duktiga. Men det gäller att de får lära sig anläggningskännedom av innehavaren. Många olyckor sker i kopplingsutrustning i ställverk och centraler. De yngre måste få chans att lära sig stället de ska jobba på för att undvika olyckor.

En annan grupp som drabbas är ”lekmän i arbete” och där sker de flesta elolyckorna inom offentlig förvaltning, hälso- och sjukvård. De flesta elolyckorna orsakas av tekniskt fel, till exempel trasiga anslutningssladdar och anslutningsdon vilket i sin tur beror på dålig underhåll. 

När det gäller privatpersonernas elolyckor finns ett mörkertal, det är i stort sett bara dödsolyckorna som kommer till Elsäkerhetsverkets kännedom. Produktfel är ett undantag. Det kan vara till exempel att stiften från mobilladdaren blir kvar i vägguttaget och sedan leder till strömgenomgång.

Även bland elyrkespersoner finns ett mörkertal.

— Det är fortfarande många som skäms för att de gjort bort sig och orsakat en elolycka. Men i och med ny forskning som visar att du kan få problem senare i livet med värk och njursvikt har anmälningsviljan ökat. Vi ser en stor skillnad på bara tre-fyra år.

— Attityden i branschen har mjuknat något. Det har kommit in lite fler tjejer i arbetet och branschen skulle må bra av att det kom in ännu fler.

Två män omkom i Tyfors
Språkförbistring bakom dödsolyckan

Vad skickar du med till din efterträdare?

— Fortsätt med att noggrant analysera och gå igenom de anmälningar som kommer in, statistiken är en viktig del i Elsäkerhetsverkets fortsatta arbete. 

Läs Elolycksfallsrapporten 2021 här:
PDF med rapporten