Logga in

Galet med skilda regelverk för elinstallationerna

Publicerad
23 maj 2024, 05:47
| Uppdaterad
22 maj 2024

En person omkom i en elolycka på en färja. Där gäller inte Elsäkerhetsverkets regler. Det är förstås helt galet – så vem ser till att reglerna ändras?

El är livsfarligt om det görs fel. Det är därför elarbeten ska utföras av proffs. Det finns lagar och regler att hålla sig till och det finns myndigheter med ansvar för regler och kontroll. Elsäkerhetsverket har ett omfattande mandat, dessutom kan Arbetsmiljöverket ta itu med fall där regler inte följts med personskada som följd.

Men det finns fall där helt andra – betydligt mildare – regler gäller. Till sjöss. 

Vi har uppmärksammat fallet då en fartygsingenjör avled i pannrummet på färjan Stena Germanica. Statens haverikommission konstaterar att flera elfel bidrog till olyckan.

Läs också:
Fyra elfel bakom dödsolyckan på Stena Germanica

Läs också:
Dödlig elolycka på fartyg: ”På land hade arbetsgivaren sannolikt åtalats”

Läs också:
Dödliga elolyckan på Stena Germanica hade kunnat undvikas

Chansen att felet hade upptäckts i tid hade varit mycket större om det skett på land – och konsekvenserna av felen hade definitivt blivit andra. Det är Installatörsföretagens elsäkerhetsexpert Fredrik Byström Sjödin övertygad om. Han jämför med en vanlig elolycka och menar att då hade Arbetsmiljöverket gett arbetsgivaren ett föreläggande om att komma in med en utredning. En förundersökning om vållande till annans död hade inletts. Arbetsgivaren till den person som omkom hade sannolikt åtalats och fällts för arbetsmiljöbrott i tingsrätten.

Nu blev det en rekommendation att åtgärda bristerna. Elsäkerhetsverkets regler gäller inte.

Det är hårresande och provocerande att skillnaderna är så stora. Elfelen handlade om att en magnetventil spänningsatts på grund av att ledarna anslutits på fel plint.

Rätt grava fel som på land, förutom nämnda misstänkta arbetsmiljöbrott, hade lett användningsförbud av hela elanläggningen och förelägganden.

Men nu var det till sjöss. Som om det skulle vara förmildrande.

Får man en strömgenomgång som löper över bröstkorgen är man i akut livsfara, oavsett om man är på ett fartyg eller i ett hus, menar Fredrik Byström Sjödin.

Jag tvivlar på att någon säger emot det. Och ingen skulle säga att ett liv är mindre värt till sjöss. Vi vet att el är livsfarligt och därför ska hanteras av proffs efter särskilda regler..

Så vem ser till att reglerna ändras?