Logga in

VVS-montören: Jag borde ha elbehörighet

Publicerad
29 mar 2018, 08:20

VVS-företagaren Valter Hagström, i Vaggeryd, tog strid för att få elbehörighet. Nu har domstolen gett svar.

Valter Hagström läste på dåvarande Energiprogrammet VVS- och kylteknik, numera VVS- och fastighetsprogrammet, på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping.

Men utbildningen var inte tillräcklig för elbehörighet, ansåg Elsäkerhetsverket som avslog hans ansökan om behörighet som elinstallatör (begränsad behörighet BB3, branschanpassad, numera auktorisation B).

Läs mer om el och vvs: Byggsamordning någon?

– Det är beklämmande att man går tre år på gymnasiet och läser de kurser man tror behövs och så räcker inte det, säger 31-åringen som driver ett eget VVS-företag sedan 2011.

Elsäkerhetsverket anser att Valter Hagström behöver komplettera med utbildning i Elkraftteknik för att uppfylla kraven i 1 kapitlet, paragraferna 6 och 11 i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

– Det är beklämmande att man går tre år på gymnasiet och läser de kurser man tror behövs och så räcker inte det.

– Vi måste följa det regelverk som finns, säger Magnus Karlsson, utredare på Elsäkerhetsverkets analysavdelning.

Kompetensförsörjningen: Därför är arbetskraftsbristen så stor

VVS-företagaren överklagade till Förvaltningsrätten i Karlstad men inte heller där fick han något gehör.

Enligt domen saknas handlingar som visar att företagaren Valter Hagströms utbildning uppfyller kraven inom kunskapsområdet Elkraftteknik.

El-elev byggde eldriven epa: Men var är den nu?

Valter Hagström menar att de kurser han gått motsvarar innehållet i kursen Elkraftteknik. Han har även fått intyg på det från gymnasiechefen.

–Vi måste följa det regelverk som finns.

Magnus Karlsson, utredare på Elsäkerhetsverkets analysavdelning

Det räcker dock inte för att övertyga myndigheterna om att han ska få behörigheten branschanpassad BB3 (numera auktorisation B). Uppfattningen grundas till stor del på bedömningen från ett undervisningsråd hos Skolverket, som påpekar att Valter Hagström saknar betyg i en kurs.

Brist på praktik hindrar blivande elektriker

– Bedömningen är gjord utifrån gymnasieskolans läroplan och Skolverket har varit väldigt tydligt med vilka kurser som krävs. Det skolan borde ha gjort är att utfärda betyg i Elkompetens B, ELKU 1202, säger Magnus Karlsson som rekommenderar företagaren att kontakta skolan och be att få tentera av kursen som han saknar.

Valter Hagström vidhåller att han har den kunskap som krävs och som ingår i kursen Elkraftteknik. Han tycker att kraven som ställs för auktorisation är onödigt krångliga.

Mojje kämpar för att bli elektriker

– Jag skulle säkert kunna komplettera med några kurser, men så viktigt är det inte. Jag fortsätter jobba som vanligt och låter bli det som jag inte får göra, säger han och överklagar inte heller ärendet vidare.