Logga in

Elsäkerhetsverkets drag: Ska lära mellanstadiebarn om elsäkerhet

Publicerad
5 feb 2024, 06:00
| Uppdaterad
8 feb 2024

En snabbkurs i elsäkerhet för mellanstadiet. Elsäkerhetsverkets nya material ska minska antalet skadade barn och samtidigt skapa medvetenhet om riskerna med el.

I början av januari lanserade Elsäkerhetsverket Elsäker – ett skolmaterial för mellanstadiet. Under fyra lektioner ska eleverna få bekanta sig med hur el blir till men även få en grundläggande förståelse om farorna med el – samt hur man kan shoppa elsäkert.

Läs också:
Elsäkerhet: Är du smartare än en femteklassare

Läs också:
”Jag såg hur Gustav blev en låga”

Sandra Hjelm, Elsäkerhetsverket

Men varför har myndigheten lagt krut på det här? Sandra Hjelm, kommunikatör på Elsäkerhetsverket och en av dem bakom satsningen, säger att det var ett naturligt steg. 

– Vi ser i vår statistik att varje år skadas ungefär 300 barn i hemmet på grund av el. Vårt uppdrag är att nå ut till allmänheten där barn och ungdomar är en stor del. Att nå ut till unga är bra då de är påverkbara och nyfikna – inte fasta i sina attityder och beteenden, säger hon till Elinstallatören.

Att det blev mellanstadiet handlar enligt Sandra Hjelm om att det till viss del finns historia bakom, men att det framförallt är en målgrupp som är viktig att komma åt. 

– För många år sedan hade vi en elsäkerhets-pocket och redan då såg vi att det var lärare i femte klass som beställde det. Och går vi tillbaka 20 år hade vi även då material för mellanstadiet. Så vi tyckte att det var en bra startpunkt.

Materialet omfattar fyra lektioner där tre är centrerade kring en film. Men hur mycket kan man lära sig på det? 

– Vi har gjort ett jättestort arbete inför det här. Vi började med en förstudie 2020 och 2022 tog vi in en extern byrå som tog fram material med oss. Vi har haft fokusgrupper med mellanstadielärare med från start och det vi tagit fram har vi bollat med dem, säger Sandra Hjelm.

Uppdelningen är att det första eleverna får lära sig handlar om vad el är, var den kommer ifrån och var den används till. Därefter riktar materialet in sig på elsäkerhet följt av hur el används hemma samt hur man ska tänka innan man köper elprodukter. Det hela avrundas med fördjupning och diskussion. 

– Vi riktar oss till en svårflörtad målgrupp. Men vi fick tidigt till oss att vi inte kunde göra ett material som var för barnsligt och flamsigt – dock skulle det samtidigt vara lättillgängligt samt lätt att sätta sig in i. Vi insåg tidigt att vi inte kunde göra någon spelfilm med tidstrendiga ord eller liknande – materialet ska ju hålla i tio år.

Men hur kommer det sig att det landade i ett helt digitalt material, fanns det inga tankar om att mer handgripligen visa el. Eller för den delen att demonstrera elsäkerhet i skolorna som El-Roffe och El-Berra gjorde förr? 

– Det är en kostnads- och resursfråga. Men jag kan säga att det finns inte en enda tanke vi inte har tänkt. Vi har gjort flera förstudier och passerat flera fokusgrupper. Men vi valde ett digitalt material för att det är det smidigaste sättet att nå ut. Det måste även vara säkert. Vi hade en idé om pryldeckare – men att tioåringar skulle leta elfel på skolan, kändes inte säkert. Så det är noga avvägt att vi landade i det här.

Vad är då resultatet som Elsäkerhetsverket hoppas att deras material uppnår? Sandra Hjelm säger att det stora övergripande målet handlar om att öka kunskapen om el. Men även att väcka nyfikenhet samt medvetenheten kring området. 

– Vi får mer el i våra hem. Det är möbler, skärmar på rummen, elskotrar som ska laddas. Det är helt enkelt mer el i närområdet och då måste vi få in mer kunskap om detta. Rent konkret hoppas vi att de ska få med sig att man inte laddar när man sover, att om det är ett löst vägguttag så ska man säga till en vuxen, men även konsumentbiten.

Läs också:
”Det är ju så kul att jobba med ungdomar”

Med det senare åsyftas att materialet delvis handlar om vad man ska titta efter vid köp av elprylar online. 

– Märkning är något som vi går in på och att det som köps ska vara CE-märkt. Vi vet att barn blir ambassadörer hemma och tar med sig kunskapen hem. Vi har haft föräldrar som kommit fram och sagt att de nu får leta CE-märket på varje grej som ska köpas. Så på ett sätt är det här ett stort proaktivt kommunikationsarbete och ytterligare något som kan påverka oseriösa företag, säger Sandra Hjelm och forsätter:

– Vi tror på att gå ut tidigt. Det här är framtidens konsumenter, husägare och företagare,