Logga in

Därför är arbetskraftsbristen så stor

Publicerad
19 feb 2018, 15:39

Varje år går 4 400 ungdomar ut från landets el- och energiprogram. Trots att det är långt fler än årsbehovet om 1100 nya elektriker råder akut personalbrist i elteknikbranschen. Läget är ansträngt på många företag.

Ungefär 4 400 ungdomar går ut från landets el- och energiprogram varje år. Till det kommer avgångselever från vuxenutbildningar och yrkeshögskolor. Skolverkets statistik visar också att antalet elever på gymnasiala lärlingsutbildningar, med flera hundra dagar arbetsplatsförlagt lärande, har nästan fördubblats under de senaste tre åren – från 368 till 693 personer.

Andra delen i artikelserien om praktik: Brist på praktik hindrar blivande elektriker 

”Det är väldigt individuellt om det funkar. Ibland är det bedrövligt. Många elever är alldeles för gröna och curlade. Om de kan komma i tid på morgonen är de välkomna.”

Jörgen Nilsson, vd Elektrounion.

Andra delen: Mojje kämpar för att bli elektriker

Om alla gick vidare och jobbade som elektriker skulle branschen inte ha några större problem med arbetskraft. En rapport från Installatörsföretagen förra året konstaterade att totalt 6 650 personer skulle kunna anställas direkt i dag hos el- och teleteknikföretag, varav 1 800 elektriker.

Fram till år 2025 beräknas cirka 4 200 anställda gå i pension. Under samma period förväntas ett ökat bostadsbyggande utvidga behovet av elektriker med i genomsnitt 5 000 personer. Det motsvarar ett behov av cirka 1 100 nya elektriker per år – långt färre än de som utbildas.

Läs mer: De blir elektriker på tre terminer

– Men tyvärr har utbildningen väldigt dålig ”hit rate”. Mer än en fjärdedel av eleverna fortsätter studera efter gymnasiet och många försvinner in i andra yrken, säger Tore Englén, analytiker hos WSP som tagit fram siffrorna i rapporten.

Läs mer: 5 tips för vuxna som vill bli

Att många utbildas, och behöver kvalificerad praktik, påverkar även företagen som förväntas erbjuda arbetsplatsförlagt lärande, APL. Installatörsföretagens rapport konstaterar att det råder ett ansträngt läge på många företag.

Om det vittnar även svaren från några av de företag som Elinstallatören ringer upp. Många elfirmor är småföretag, där tid är mycket nära kopplat till pengar. Då kan det bli betungande att samtidigt utbilda en lärling.

– Som enmansföretagare har jag mer att göra än vad jag egentligen orkar. Då blir det för stressigt att ha någon med sig som står bredvid och tar tid. Det blir kunderna som får betala och eftersom jag har många privatkunder känns det inte riktigt okej, säger Bengt Gunnar Engström på Lännersta El.

Läs mer: Bristen på arbetskraft gör att vi inte klarar byggmålet

Ett av de större elföretagen i Nacka utanför Stockholm är Elektrounion som tar emot APL-elever löpande. Vd Jörgen Nilsson menar att samarbetet med gymnasieskolan är jätteviktigt, och att bra elever alltid har en chans att bli anställda hos dem.

– Men det är väldigt individuellt om det funkar. Ibland är det bedrövligt. Många elever är alldeles för gröna och curlade. Om de kan komma i tid på morgonen är de välkomna, säger Jörgen Nilsson.