Logga in

”Nollan hade lätt kunnat brinna upp och det fanns ingen jord inkopplad”

Publicerad
10 jun 2024, 04:30

Det fanns sju allvarliga fel i bostaden. Det mest allvarliga var att det helt saknades jord i lägenheten trots jordade vägguttag. ”Hon blev väldigt orolig och var inne på att vi skulle riva ner allting.”

Det fanns sju elfel i den lilla stockholmstvåan där Nordelektro hade fått i uppdrag att felsöka. 

– Det allvarligaste felet var jorden. Jordade uttag och utsatta delar saknade skyddsledare eftersom inkommande pen-ledare låg direkt ansluten till jordfelsbrytaren men man hade inte byglat vidare till jordskenan. 

Det här berättar Tim Olander, elektriker på stockholmsfirman Nordelektro. Han lade upp bilderna från lägenheten i facebookgruppen Elfel och var den som fick hjälpa kunden att åtgärda felen. Situationen uppdagades av en branschkollega som hade anlitats för att installera plejddimrar i lägenheten. 

Läs också:
”Elektrikern klippte bort 40 procent av kardelerna för att få plats”

Läs också:
”Ändarna är påtvinnade på stiften i ett CEE-intag i en byggcentral”

– När kunden insåg allvaret situationen stod hon i begrepp att låta oss riva hela anläggningen och göra om allting. Men jag lyckades åtgärda det med mindre ingrepp. Det tog två arbetsdagar, berättar Tim Olander. 

Ett annat av elfelen var att ledare dragits fram till dosorna med slang infälld i vägg, men att slangen tog slut en decimeter från dosorna. 

– Där hade de dragit lös FK i väggen. Jag bilade bort en decimeter vägg och kunde muffa på och få in slang i dosorna. Det blev en hel del spackling…

Installationen hade utförts av ett auktoriserat elföretag. Arbetena i lägenheten gjordes för tre år sedan och sedan dess hade företaget gått i konkurs. Men de lämnade alltså bakom sig ett enfasobjekt där de dragit trefas och där alla matningar till köket delade på samma neutralledare.

– Hela köket med ugn, kyl och frys samt arbetsuttag i vardagsrummet delar alltså på samma neutralledare. Nollan hade kunnat brinna upp ifall hon använt flera uttag i köket samtidigt. 

Hade inte säkringen löst ut i en sådan situation?

– Säkringarna skyddar bara fasledararna mot överlast, men inte neutralledaren. I ett enfasobjekt som det här ska man helst ha en neutralledare per fasledare. Annars är risken stor att det går för mycket ström i nollan när man har flera säkringar som alla delar på samma neutralledare.

Läs också:
Mathias Hultman: ”Det var då jag fick med mig porslinet i bottendelen”

Vad tänker du om att det var en auktoriserad elfirma som installerat? 

– Det är oroväckande, man tror att det ställs tuffare krav på företagen men det verkar inte så. Det är ganska vanligt att man ser den här sortens fel, med jordade uttag och apparater utan jord. Och det är också vanligt med underdimensionerade kablar. 

Fakta / 7 allvarliga fel

  • Jordade uttag utan jordledare gör anläggningen livsfarlig. Om det blir ett fel i en apparat kan strömmen ta vägen genom en person i stället för via jordledare. Strömgenomgång med 230 V kan vara livshotade, växelström kan störa hjärtats rytm men också i mindre allvarliga elolyckor kan 230 V ge långvariga och besvärliga symtom. 
  • Pen-ledare låg direkt på jordfelsbrytaren.
  • Lös FK i vägg. 
  • Dragavlastning saknas. 
  • Kopplingsklämmor med fler ledare än avsett, i det här fallet 5-6 ledare i en trevägsklämma med följden att vissa ledare satt löst. Det kan leda till varmgång och brand. 
  • Kardeler som spretar utanför kopplingsklämmorna. Det utgör fara för överslag och elolyckor. 
  • All returström i hela köket och vardagsrummet delade på en neutralledare. Brandfara.