Logga in

När ska det vara gröngult och rosa?

Publicerad
20 maj 2024, 11:02

Funktionsjordning är ett av de nya avsnitten i version 4 av Elinstallationsreglerna som gäller från 8 maj. Har du koll på när det ska vara gröngult och när det ska vara rosa?

Elinstallationsreglerna utgåva 4 har bland annat ett nytt avsnitt om funktionsjordning. Rubriken lyder Funktionsjordning och funktionsutjämning för informations- och kommunikationsteknisk utrustning och system (IKT).

”Tillverkare har satt kraven att deras utrustningar ska funktionsutjämnas i någon form, för att upprätthålla en funktion vid olika påfrestningar.”

Richard Nyberg, BESIKTNINGSMAN

Läs också:
Ska man jorda solcellerna?

Läs också:
Fem förändringar för elfordon i nya Elinstallationsreglerna

Tidigare hänvisade kapitel 54 till tillverkarnas anvisningar. Så är det även nu men i nya avsnittet 545, om funktionsjordning och skyddsledare, finns även råd för de fall då tillverkares anvisning saknas. Bland annat ges rekommendationer om minsta tvärsnittsarea för ledare, hur de ska identifieras/märkas och andra viktiga tumregler.

Vi ställde några frågor om det nya avsnittet till elingenjören och besiktningsmannen Richard Nyberg.

Vad tycker du är extra viktigt i det avsnittet?

– I avsnitt 545 behandlar man funktionsjordledare och funktionsutjämningsledare. Det viktiga där är att man, som i solcellsdelen, säger att funktionsutjämningsledaren ska vara rosamärkt. Fast då är det ingen funktionsutjämningsledare utan en funktionsjordledare enligt standarden. Lite förvirrande, så hur det blir framöver i kapitel 712 för solceller får vi se.

Ge exempel på råd/tumregler som tillkommit.

– Om det finns flera funktionsutjämningsledare i anläggningen ska det finnas en huvudfunktionsjordningsskena. Grön/gult ska inte användas i detta fall. Men om det är en kombination av dessa så kallade skydds- och funktionsutjämningsledare ska den vara gul/grön i kombinationen. Kan bli lite rörigt, tycker jag.

Varför har kraven ändrats här? Varför behövdes ett nytt avsnitt?

– En teori är att flera tillverkare har satt kraven att deras utrustningar ska funktionsutjämnas i någon form, för att upprätthålla en funktion vid olika påfrestningar.

Läs också:
Så fungerar skyddsutjämning och funktionsutjämning

Vad behöver den enskilde elektrikern ha bättre koll på nu, jämfört med tidigare?

– Att det även finns avsnitt 444 om hur ringhuvudjordningsledare ska anslutas, med mera. Annat viktigt att hålla koll på framöver är vad tillverkaren säger om hur informations- och kommunikationstekniska (IKT)-utrustningar ska anslutas.