Logga in

Sätt punkt i diskussionen om vem som får installera solceller

Publicerad
27 nov 2023, 07:30
| Uppdaterad
14 dec 2023

Vem får egentligen installera solceller? Jag trodde jag redde ut det senast men den förvirrade diskussionen fortsatte. Jag gör ett nytt försök med en ny krönika: detta är vad som gäller.

Jag skrev helt nyligen om en förvirrad diskussion i Facebookgruppen Solceller & Solenergi forum & tips. Den handlade om att de som hävdade det korrekta – att bara ett elinstallationsföretag får installera en solcellsanläggning – blir motsagda av tyckare.

Läs den förra krönikan i ämnet
Han undrade om han fick sätta upp solpanelerna själv

Vad tror ni hände sedan? Många tyckte att det var ett ord i rättan tid och applåderade. Men nog fanns det också några som fortsatte.

”Nej, så kan det inte vara.” ”Så borde det inte vara.”

Men enskilda tyckares åsikter väger lätt mot Elsäkerhetslagen.

Någon skrev att jag var partisk. För transparensen ska sägas att bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen äger tidningen jag är chefredaktör för. Men jag har inget intresse att vrida på sanningen för att gynna något intresse. Det bygger också på ett missförstånd om att branschen slår vakt om sina intressen, ett skråtänk.

Branscher formulerar branschregler, så går det till. Men elföretagen skriver inte elsäkerhetslagen. Det gör Elsäkerhetsverket. En myndighet.

Myndigheten har inte varit särskilt aktiv i att tydliggöra vad som gäller. Men när Installatörsföretagen med Elsäkerhetsexperterna Fredrik Byström Sjödin och Cecilia Axelsson ställt frågor har myndigheten svarat. Svaret ger inte utrymme för någon annan tolkning än att en solcellsanläggning är en starkströmsanläggning och arbetet ska utföras av ett elinstallationsföretag. Det ska alltså in under ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram, företaget ska garantera att arbetet är korrekt utfört.

Läs svaret från myndigheten
Elsäkerhetsverkets fyra punkter om vem som får installera solceller

Någon påpekar det ologiska att privatpersoner kan installera solceller på husbilen och ja, så är det för fordon går under andra lagar. Elstängsel då? Jo, då är det också andra regler för det är ingen starkströmsanläggning.

Men: Installationer på och i byggnader ingår alltid i begreppet ”starkströmsanläggning”.