Logga in

Fem förändringar för elfordon i nya Elinstallationsreglerna

Publicerad
20 maj 2024, 06:30
| Uppdaterad
17 maj 2024

Får laddboxar dela på skydd? Vad tar Elinstallationsreglerna upp om åskskydd? Vad gäller egentligen för laddboxar när utgåva 4 har trätt i kraft?

Den 8 maj upphörde Elinstallationsreglerna (SS 436 40 00) utgåva 3 att gälla. Nu gäller endast utgåva 4. En av de större förändringarna gäller laddning av elfordon, där anpassning har gjorts till laddningsstandarden SS-EN IEC 61851-1. Det betyder bland annat att skydd enligt IPX4 och IK08 krävs.

”Inkopplingspunkter som är tillgängliga för allmänheten ska skyddas mot transienta överspänningar.”

Joakim Grafström, SEK

Läs också:
Tio saker du behöver veta om nya elinstallationsreglerna

Annat viktigt:
Fyra viktiga nyheter i Handbok 446

Vad innebär detta för elinstallatören? Vi ställde några frågor till Joakim Grafström, elsäkerhetsexpert hos SEK Svensk Elstandard.

Måste publika laddboxar nu säkras med överspänningsskydd?

– Ja, det stämmer att inkopplingspunkter som är tillgängliga för allmänheten ska skyddas mot transienta överspänningar. Avsnitt 722 anger tillägg till de allmänna delarna 1-6 i Elinstallationsreglerna, och överspänningsskydd väljs och placeras enligt fordringarna i avsnitt 443 och 534. Det går inte att generellt säga exakt var skydden ska monteras.

Påverkar det även skydd mot åsknedslag?

– Nej, Elinstallationsreglerna anger inte skydd mot åsknedslag, alltså så kallat inslagsskydd. Sådana fordringar framgår av standarderna i SS-EN 62305-serien och finns i valda delar beskrivna i SEK Handbok 452 – Åskskyddshandboken.

Finns några laddboxar som inte längre bör installeras?

– Det finns alltid anledning att överväga och utvärdera behovet av överspänningsskydd, enligt Elinstallationsreglernas avsnitt 443 och 534.

I utgåva 4 står att ”Uttag som inte kan användas samtidigt kan nu dela på skydd”. Vad är det för uttag och skydd?

– Det finns enligt produktstandarden möjlighet att tillverka laddstationer med mer än en inkopplingspunkt, men där endast en punkt i taget kan användas. Dessa inkopplingspunkter kan ha gemensamma skydd, till exempel jordfelsbrytare och överströmsskydd.

Läs också:
Fem expertsvar om hur laddboxar installeras

Fordringarna om DC-felskydd har uppdaterats, enligt IEC 62955. Vilka är de nya kraven här?

– IEC 62955 är en produktstandard för så kallade Residual direct current detecting devices. Det är anordningar som detekterar likström i kretsar och kan påverka brytare. Dessa frånkopplar kretsen om likström större än 6 mA läcker från kretsen.