Logga in

”En ren och skär förödmjukelse mot vår yrkesstolthet”

Publicerad
13 sep 2021, 06:03
| Uppdaterad
16 sep 2021

En felansluten nolledare lossnade när Bravida installerade laddboxen. Robotklipparen gick sönder –  och kunden gick till ARN.

En privatperson i Linköping köpte förra sommaren en laddbox till sin hybridbil av Skellefteå Kraft. Installationen gjordes av Bravida den 23 september i fjol.

Redan dagen därpå gjorde villaägaren en felanmälan. Lamporna blinkade i garaget, spänning kom och försvann i olika eluttag.

Fler ARN-fall:
Materialpåslag är ok – men inte SÅ mycket

Läs också:
Bilade av okänd elkabel – och kunden krävde ersättning

Bravidas elektriker kom tillbaka och kunde konstatera att en nolledare hade hoppat ur sin anslutning i jordfelsbrytaren. 

Foto: Bravida.

Han såg också att ledaren hade kopplats in på felaktigt vis. Enligt tillverkarens anvisningar bör man inte ha fler än två anslutningar per plint, och de båda ledarna ska vara av samma typ och dimension. Men i den här plinten satt tre ledare, varav två stycken var 1,5 kvadrat och en 2,5 kvadrat.

Den felaktiga anslutningen fanns inte i den delen av anläggningen som berördes av laddboxinstallationen, men elektrikern bedömde att den hade lossnat när han hade vidrört lock eller övriga ledningar i anläggningen. Han åtgärdade felet och satte förutom en ny noll-plint även in en jord-plint för att skapa en säkrare elcentral. Allt utan att debitera kunden.

Men även robotgräsklipparen hade sin laddstation i garaget, och det visade sig att både klipparen och laddstationen hade slagits ut av elfelet. Nu krävde kunden ersättning för reparationen som gick på 9 685 kronor. När han fick nobben vände han sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. 

Christer Elfström.

Christer Elfström är avdelningschef på Bravida i Linköping. Han hade aldrig varit med om något ARN-ärande tidigare, men blev inte orolig. Kunden hade ju en felaktig anläggning som kunden själv var ansvarig för, resonerade han.

–  Vi var övertygade om att vi inte hade gjort fel, och det var väldokumenterat enligt vår egenkontroll bland annat med bilder, berättar han.

Kunden skriver till ARN att det borde ha varit uppenbart för en elinstallatör att upptäcka felet. Han uppger även att lamporna i garaget blinkade direkt efter installationen –  utan att elektrikern reagerade.

Det tillbakavisar Skellefteå Kraft och Bravida bestämt i sina yttranden:

”Ingen elektriker med yrkesheder lämnar ett blinkande ljus i ett hus utan åtgärd. Vi skulle naturligtvis reagera om vi noterat att något vart fel innan vi lämnade platsen. Det finns ingen sanningshalt i det du påstår och är en ren och skär förödmjukelse mot vår yrkesstolthet.”

Det låter som om ni blev rätt uppretade?

–  Ja, det är klart att det blir en smula irritation när vi blir utsatta för osanning och förödmjukelse. Vi hade ju trots allt hjälpt kunden och rättat till befintliga fel utan att ta betalt för det, säger Christer Elfström.

ARN gick helt på Skellefteå Kraft och Bravidas linje i tvisten. Kundens krav avslogs. Så här motiverar nämnden sitt beslut:

Av avtalsvillkoren och installationsförutsättningarna framgår att det inte ingick någon allmän översyn av elinstallationerna i garaget i motpartens installation, och bolaget kan inte lastas för att noll-ledaren lossnat då detta beror på brister i tidigare elinstallationer.

Enligt nämndens bedömning har det inte heller funnits anledning för installatören att misstänka något fel i de befintliga elinstallationerna, vilket innebär att han inte haft någon skyldighet att avråda kunden från att installera laddutrustningen.

Läs också:
Kunden tyckte reseräkningen på 1 275 kronor för 17 mil var ”oskäligt hög”

Christer Elfström på Bravida blev glad över beskedet även om han hela tiden kände sig trygg med att företaget inte hade gjort något fel. Men han tycker att det generellt sett råder stor okunskap bland elanläggningsinnehavare. Många vet varken vad som krävs av dem eller hur de ska se till sina anläggningar. Och han poängterar att det är av största vikt att sköta sin egenkontroll och dokumentera vad man gör.

–  Så slipper installatören höra att ”det fungerade ju innan ni var här”.