Logga in

”Den där ansluter vi sen”

Publicerad
23 maj 2022, 05:30
| Uppdaterad
28 sep 2022

10kV-ledarna till nätstationen var spänningssatta men inte fastskruvade. Linjemontören Johan Ringbo fick i uppdrag att rätta alla fel i katastrofprojektet. Vi och resten av Elfel Kraft undrade: Vad f-n hade hänt?

Linjemontören Johan Ringbo, Ringbos Elfkraft och Skog Ab, höll på att rensa i telefonen när han hittade den här bilden som nu är några år gammal. När han lade upp den i Elfel Kraft blev Facebookgruppen helt till sig.

Foto: Johan Ringbo

– Det här var ett katastrofprojekt, jag vet inte hur länge vi höll på och rättade efter underentreprenören som gjort det här. Det var mängder av fel som jag inte fotade, men det här var jag bara tvungen att ta en bild på, säger han.  

Spänning på
Jobba barhand på 400 kV?! Inga problem

Oscar klippte 63A-ledare:
“Man jobbar så nära spänningen att man glömmer hur farlig den är”

Det bilden visar är högspänningskablar som kommer in i en nybyggd nätstation. Det är jordkablar i tvärvattentät aluminium, det här är NKT:s Axal-TT Pro 3×240. Det är en 10 kV-matning från en annan nätstation. Som synes har den som anslutit kablarna hängt dem mot ingående kopparskena men inte skruvanslutit.

– Det enda som bibehåller anslutningen är kablarnas egen vikt. Det är bara tur att det inte varit några höga laster här eftersom ljusbågsrisken är uppenbar när kontaktarean blir så pass liten. Det måste ha glimmat en hel del.

Stationen hade byggts bara 6-7 månader innan bilden togs. Företaget som uppfört stationen var en lokal underentreprenör som gjort mängder av fel vilket blev problematiskt för huvudentreprenören när beställaren, ett av Sveriges största nätbolag, satte ner foten. Men hur kunde det gå så snett? 

– Det är så uppenbart att man inte gjort kontroll före idrifttagning. Hade man gjort egenkontrollen hade man upptäckt det här direkt.

Felen stannade inte inne i den här nätstationen. Projektet omfattade bland annat 10 nya nätstationer, 14 km jordkabel, 2 km sjökabel, 1 km hängkabel och 3 km BLL, Belagd luftledning. Stolparna till den belagda luftledningen i projektet hade ställts ut utan korrekt inriktning. I stället hade man gått efter en gammal ledning och satt ut stolparna på måfå. 

– Linan vill ta rakaste vägen. När stolparna inte stod i linje ledde det till att stolparna började luta, säger Johan Ringbo.

Han berättar också om ljusbågshorn som saknades där de behövdes men fanns där de inte behövdes.

– Projektstyrning tror jag är enormt viktigt. I det här fallet fanns företaget med huvudentreprenaden 80 mil bort och företaget som sålt in sig själva att utföra uppdraget såg sin chans att fuska och tjäna pengar kortsiktigt. Schaktgrävaren, en annan entreprenör, berättade att underentreprenören inte varit på plats alla timmar de fakturerat för. Men förr eller senare kommer sanningen fram. Det lokala företaget som gjort alla felen är körda hos beställaren av nätstationen, vilket också råkar vara nätägare i det företaget närområde, säger Johan Ringbo.

Flera allvarliga tillbud ledde fram till omtaget på nätstationsbygget. Nätbolagets helgjour hade vid ett flertal tillfällen fått rycka ut i närområdet. Rättningen av projektets alla fel gick ut över elkunderna eftersom spänningen behövde brytas för arbetet. Men eftersom det främst är ett sommarstugeområde och arbetet utfördes på våren var det ändå relativt få drabbade kunder. 

HVDC:
Hela historien om Sydvästlänken

Det är svårt att släppa tanken på den här bilden. Hur tror du att det gick till?

– Förmodligen har de bara glömt det. De har tänkt böja till kabeln och tänkt att den där ansluter vi sen. Och ”sen” kom aldrig, säger Johan Ringbo.