Logga in

Två montörer drabbade av ännu en induktionsolycka

Publicerad
24 aug 2020, 06:15

Under sommaren inträffade ytterligare en olycka orsakad av induktion, vid arbete nära en spänningssatt 70 kV-ledning utanför Sandviken. Vi har läst utredningen om hur olyckan gick till när två montörer drabbades av strömgenomgång i en traktorkorg.

I juni drabbades två linjemontörer av strömgenomgång under arbete med en kraftledning i Sandviken Energis nät. Händelsen är en i raden av olyckor i Sverige under första halvåret 2020 som orsakats av induktion. Lyckligtvis klarade sig montörerna denna gång utan allvarliga skador. 

”Om det är svårt att jorda är det viktigt att göra på något annat sätt, så att det inte blir potentialskillnader.”

Rikard Berglund, affärsområdeschef elnät hos Sandviken Energi.

Flera induktionsolyckor 2020: Dödsolyckan i Örnsköldsvik: ”Det finns ingenting att skylla på”

”Efter händelsen som nu skett behöver ESA-utbildningen om induktion eventuellt ses över”

– Vi följer ESA och har arbetat med säkerhetskulturen internt. Ändå upptäckte vi vid utredningen av olyckan att det fanns mer att rätta till, säger Rikard Berglund, affärsområdeschef elnät hos Sandviken Energi.

Enligt utredningen, som lämnats in till Arbetsmiljöverket, inträffade olyckan då de två montörerna arbetade med att dra ut vajer. De stod båda i samma traktorkorg. Den ena montören tog tag i kroken på ett spakblock och kom samtidigt åt arbetskorgen med underarmen.

På grund av potentialskillnad mellan ledningen och korgen fick montören strömgenomgång i armen. När han släppte vajern landade den på den andra montörens arm, som även han fick strömgenomgång.

Kraftledningen var ur drift och jordad från bägge håll. Induktion från en närliggande 70 kV-ledning gjorde att den parallella ledningen ändå blev strömförande. Det uppstod sedan en potentialskillnad mellan ledningen och arbetskorgen som inte var jordad. Utredningen visar också att marken på platsen var stenig, vilket kan ha påverkat värdet i jordtaget.

– Om det är svårt att jorda är det viktigt att göra på något annat sätt, så att det inte blir potentialskillnader. Olyckor undviks om man följer gällande elsäkerhetsföreskrifter, säger Rikard Berglund.

Åtgärder behövs: ”Uppenbarligen finns kunskapsluckor på det här området”

Arbetsorderns utformning är en annan brist som rapporterats till Arbetsmiljöverket. Bland annat saknade ordern kontrollfrågor om riskerna med induktion.

En åtgärd blir därför att uppdatera mallen för riskbedömning, så att även induktion täcks in. Under 2020 kommer alla medarbetare på Sandviken Energi Elnät dessutom att gå repetitionsutbildning inom ESA. Bolaget ska också arbeta med att förtydliga yrkesrollen Bas-P.

– Redan dagen efter olyckan tog vi in en utbildare som gick igenom arbetsmomenten. Det var viktigt för att medarbetarna skulle känna sig trygga och veta att de gjorde på rätt sätt, säger Rikard Berglund.

Arbetsmiljöverket har beslutat att inte gå vidare med ärendet.