Logga in

Bygga om armaturen – då blir du ansvarig för felen

Publicerad
4 dec 2023, 06:29

När lysrörsarmaturen behöver byggas om för led kan felaktigheter uppstå. När är det elektrikern som får ta ansvaret för det? Juristen Lovisa Elmgren reder ut det.

Text

När alla gamla lysrör ska fasas ut i svenska fastigheter kan frågan om ansvar dyka upp. Det finns situationer då det är oklart vem som bär ansvar för att en armatur inte fungerar, anser Installatörsföretagens chefsjurist Lovisa Elmgren. 

Elsäkerhetsexperten om elsäkerhetsriskerna med att bygga om lysrörsarmaturen:
Mycket talar emot att bygga om lysrörsarmatur för led

Viktor Olssons tips inför lysrörsutfasningen:
5 tips för att byta gamla lysrör mot led

Fastighetsägare, installatörer och leverantörer kan alla vara ansvariga för fel som uppstår, beroende på situationen. 

Något som blir avgörande i slutändan är vad som står i avtalen mellan parterna. I det fall då fastighetsägaren sluter avtal med en elfirma och överlämnar ansvaret till elfirman att införskaffa och montera led-lysrör har elfirman ett helhetsansvar. Installatören måste även jobba enligt fastighetsägarens anvisningar. 

– Om ett fel uppstår behöver installatören titta på vad fastighetsägaren gav för uppdrag i avtalet. Har inte installatören följt anvisningarna ansvarar han för det. 

Rör det sig däremot om att fastighetsägaren brukat systemet på ett felaktigt sätt står felet inte hos installatören. Även vid ett scenario då fastighetsägaren gett anvisningar som inte visade sig vara fungerande ligger ansvaret hos fastighetsägaren, om installatören har utfört jobbet efter anvisningarna. 

Ett fel i sin enklaste form kan vara ljuset, där fastighetsägaren kanske inte varit tydlig med att det skulle vara exempelvis ett dimbart ljus.

– Som fastighetsägare måste man då fråga sig själv om man verkligen gett installatören rätt instruktion? Har man gett en felaktig instruktion får man själv stå för felet.

I ett annat scenario kan fastighetsägaren ha införskaffat led-lysrören från en tillverkare på egen hand och därefter anlitat installatörer att montera upp dem. Ifall de är uppsatta enligt anvisningarna men ändå inte fungerar är tillverkaren ansvarig. 

Återbrukade elmateriel:
”Rekond kostar – fördelen är att återbruksmaterialet ofta är gratis”

Men det kan vara svårt att veta varför lysrören inte fungerar. När det är svårt att veta om felet beror på själva produkten eller felaktig installation kan det leda till att ingen part tar ansvar, utan skyller på varandra. 

– Om jag skulle ge ett juridiskt råd till fastighetsägaren är det definitivt att ta hela paketet – att köpa in lysrören och installationen på samma ställe och inte dela upp det. Delar man upp det vet man aldrig vem som ansvarar om det uppstår fel.