Logga in

Vem har ansvaret mot slutkunden när byggfirman går i konkurs?

Publicerad
20 nov 2023, 08:03
| Uppdaterad
4 jun 2024

Byggbolaget, som vi har utfört installationer åt,  har gått i konkurs. Kunden har vänt sig till oss med en reklamation på jobbet, som vi inte ens fått fullt betalt för. Måste vi åtgärda felet? Juristen Betti-Ann Pettersson svarar.

Mer om rättigheter vid konkurs:
Åh nej! Beställaren har gått i konkurs – vad gör vi?

Juristen svarar:
Beställaren betalar inte – vad gör jag nu?

Fråga: Vi utförde en installationsentreprenad i en nybyggnation för cirka ett år sedan på beställning av ett byggbolag. Byggbolaget gick i konkurs strax efter att entreprenaden var färdigställd och nu vänder sig slutkunden direkt mot oss med en reklamation på ett av våra arbeten. På grund av konkursen fick vi inte full betalning för arbetet och därför anser vi oss inte skyldiga att åtgärda felet. Vad gäller?

Svar: Du är inte skyldig att åtgärda felet. Men i första hand för att du inte har något avtal med slutkunden. Denne har inte rätt att hoppa över ett led i kontraktskedjan och göra en felreklamation direkt mot dig i denna situation. I och med att byggbolaget försatts i konkurs bryts också kontraktskedjan vilket för din del innebär att det felansvar och de eventuella garantier du hade gentemot byggbolaget förfallit.

Ett förslag är att du gör upp med slutkunden om att du åtgärdar felet mot en kostnad, det vill säga. ingår ett nytt avtal med kunden. Om det är så att slutkunden inte betalade byggbolaget för ert arbete kanske denne rentav är beredd att betala dig för det redan utförda arbetet mot att du avhjälper eventuella fel och står för samma ansvars- och garantitid som du lämnat mot byggbolaget tidigare. 

Juristen reder ut möjligheterna:
Får jag hålla på handlingarna tills kunden betalat?

Fråga gärna slutkunden om det finns en fullgörandeförsäkring alternativt en färdigställandeförsäkring och nybyggnadsförsäkring, beroende på om slutkunden är ett företag eller konsument, som slutkunden kan nyttja för att bekosta avhjälpandet. För det fall du ingår ett nytt avtal med slutkunden råder jag dig att göra det skriftligen.