Logga in

Måste jag betala vite för förseningen?

Publicerad
13 feb 2024, 15:31

Mitt arbete försenades på grund av en sidoentreprenör men beställaren kräver ändå vite av mig. Vad gör jag? undrar entreprenören. Juristen Oskar Karlström svarar.

Text

Juristen svarar också på:
Beställaren betalar inte – vad gör jag nu?

Juristen svarar:
Åh nej! Beställaren har gått i konkurs – vad gör vi?

Fråga: Jag har utfört en totalentreprenad åt min beställare. Min entreprenad försenades på grund av en sidoentreprenör som är anlitad av min beställare. Jag anmälde hinder direkt. 

Min entreprenad godkändes vid den försenade slutbesiktningen. Nu, alldeles efter slutbesiktningen,  kräver beställaren vite av mig. Måste jag betala? ABT 06 gäller.

Svar: Det är vanligt att beställare skriver in förseningsviten i kontrakt och AF-delar. Ofta föreskrivs där  att entreprenören ska betala vite om någon viss procent av kontraktssumman för varje påbörjad vecka som entreprenaden försenas. I ABT 06 föreskrivs att entreprenören är skyldig att betala förseningsvite enligt kontraktshandlingarna för varje påbörjad vecka entreprenören överskrider kontraktstiden eller den ändrade tid för färdigställande som ska gälla.

Om en sidoentreprenör hindrar dig från att färdigställa kontraktsarbetena i tid har du rätt till både tidsförlängning och ersättning för merkostnader. När du blir hindrad är det viktigt att du anmäler hinder till beställaren så snabbt som möjligt. Det är viktigt både för att beställaren ska få veta vad som händer i projektet och kunna se till att undanröja hindret så snabbt som möjligt, samt för att du ska ha rätt till tidsförlängning och ersättning. 

Juristen reder ut:
Ett förödande avtal – kan vi dra oss ur?

Du skriver att du har anmält hinder direkt, vilket är bra. Eftersom förseningen beror på en sidoentreprenör och du har anmält hindret till beställaren är utgångspunkten att du har rätt till tidsförlängning och att beställaren därför inte har rätt till förseningsvite från dig. Du bör alltså bestrida kravet. Du har också rätt till ersättning från beställaren för dina kostnader på grund av hindret. Du bör därför kräva beställaren på ersättning för dina uppkomna kostnader till följd av hindret.