Logga in

Måste jag betala beställarens ÄTA-arbeten?

Publicerad
3 jun 2024, 05:00
| Uppdaterad
31 maj 2024

Byggföretaget, som är beställare, kräver installatören på ersättning för ÄTA-arbeten som byggföretaget har gjort. Är det rimligt? Juristen Oskar Karlström reder ut.

Text

juristen svarar också på.
Hur sent kan en beställare ifrågasätta fakturabeloppet?

Juristen svarar:
Måste vi skjuta till extra personal ?

Fråga: Jag utför elinstallationer i en byggnad som håller på att uppföras. Min beställare är ett byggföretag och slutbesiktningen av entreprenaden ska snart genomföras. Nu ställer beställaren krav på mig om ersättning för ÄTA-arbeten som de har utfört. Kan beställaren göra så? Vi har avtalat om ABT 06.

Svar: Eftersom du avtalat om ABT 06 med din beställare gäller de där i förskrivna bestämmelserna om ÄTA-arbeten. Detta förutsatt att inga avsteg från dessa bestämmelser avtalats om i kontraktet eller i de administrativa föreskrifterna. Av bestämmelserna i ABT 06 framgår bland annat att ÄTA-arbeten är något som en anlitad entreprenör är både skyldig och berättigad att utföra åt beställaren.

Det finns dock inga bestämmelser i ABT 06 som medför att beställaren i sin tur kan framställa egna krav på ersättning för utförda ÄTA-arbeten mot sin anlitade entreprenör. Om beställaren menar att den anlitade entreprenören har beställt ÄTA-arbeten av dem så behöver beställaren visa att en sådan beställning  har gjorts. En sådan beställning är då inte att anse som ett ÄTA-arbete, utan som ett helt nytt avtal vid sidan av de avtalade kontraktsarbetena.

Mot bakgrund av ovan har du ingen skyldighet att betala din beställares krav på ersättning för deras så kallade ÄTA-arbeten. Jag föreslår att du förklarar för din beställare att de inte har någon rätt att framställa sådana krav på ersättning för ÄTA-arbeten mot dig, eftersom du är deras anlitade entreprenör. 

Juristen svarar:
Har jag rätt att häva avtalet vid företagsrekonstruktion?

Om beställaren ändå fortsatt kräver ersättning av dig kan du begära att de styrker att ni har ingått ett eller flera nya avtal avseende de arbeten som deras krav på ersättning avser. Därefter går det att bedöma om och i så fall för vad, samt med hur mycket beställaren har rätt till ersättning av dig för deras utförda arbeten.