Logga in

Tillfällig sommar-el: ”Majoriteten fick anmärkningar”

Publicerad
2 jun 2023, 09:58
| Uppdaterad
8 jun 2023

Vissa verksamheter fick stängas omedelbart när Elsäkerhetsverket kontrollerade tillfällig el på tivolin och marknader för några år sedan. Varför brister elsäkerheten? Rolf Källkvist, elinspektör, ser en genomgripande förklaring.

Bilder från Katrineholmsveckan och Höganäs marknad visar allvarliga brister i tillfälliga elanläggningar, med vidöppna elskåp, trasiga kablar och ojordade anslutningar.

Tillfällig sommar-el
El (skräck) på tivoli: ”Helt livsfarligt”

30-årsjubileum:
Sweden Rock: ”I år testar vi batteri till en av scenerna”

– Så här ser det nog tyvärr ut ibland och en förklaring är brist på kunskap om innehavarens ansvar men även om okunskap om vad som kan vara farligt och hur det tekniskt borde se ut, säger Rolf Källkvist, elinspektör på Elsäkerhetsverket.

2020 deltog han i Elsäkerhetsverkets granskning av ett 30-tal slumpmässigt utvalda marknader, tivolin, festivaler och andra tillfälliga elanläggningar i landet.

– Vi hade fått signaler om att det inte såg så bra ut och det visade sig stämma. Majoriteteten fick anmärkningar, säger han.

Vad såg ni för fel?

 – Det var en hel del bristfälliga, slitna och dåligt underhållna anläggningsdelar. Vissa kopplades ur direkt på plats.

Var det någon verksamhet som stack ut särskilt?

–  På streetfood-avdelningarna med matvagnar var det exempelvis skarvsladdar som dragits kors och tvärs, skadade kablar och anslutningar och trasiga belysningar.


Har ni koll på hur många el- incidenter som inträffar vid den här typen av verksamheter?

– Nej, men vad vi vet är att de här anläggningarna som monteras upp och ned är utsatta för stort slitage och finns i väderutsatta miljöer med mycket människor runt omkring, som inte har elkunskap. Den kombinationen kräver underhåll och systematiskt arbete för att förebygga olyckor.

Varför ser det så illa ut på många håll?

– I de flesta fall handlar det om okunskap. Kraven i Elsäkerhetslagen är jättetydliga.

Kan man känna sig trygg med att ta med ungarna på den här typen av nöjen?

– När det gäller kringresande tivolin, marknader och liknande är det mycket som kan hända om man inte har koll på barnen och då kanske det inte är elen som är det största hotet. 

Kommer ni att göra uppföljande kontroller?

– Det finns inte inplanerat just nu. Däremot ska vi titta på campingplatser och småbåtshamnar nu i sommar. Vi kan omöjligt ha koll på allt, vårt främsta uppdrag är att arbeta förebyggande med information så att olyckor inte ska ske.

Vad krävs för att elsäkerheten ska bli bättre?

–Vi behöver alla hjälpas åt, till exempel genom att alla som ser installationer som ser skadade eller slitna ut, eller som riskerar skada exempelvis vid olämplig förläggning av kablar påpekar det på plats till den som är innehavare av utrustningen. Jag tror att det är ovanligt att någon med flit har dåliga, skadade eller slitna elektriska installationer och utrustningar. Det är lätt att glömma förebyggande underhållsarbete så länge allt verkar funka.

Expertfrågan:
Måste små mobila elverk jordas med jordspett?

Fakta: Tillfälliga elanläggningar

Elsäkerhetslagens krav på elanläggningar ska uppfyllas, vilket bland annat innebär att det ska finnas en innehavare av elanläggningen, som ansvarar för att den är säker och av god kvalitet och att den kontrolleras fortlöpande enligt fastställda, dokumenterade rutiner.

Anläggningen och delarna som ingår i den ska vara avsedda för att användas i den miljö där verksamheten bedrivs.