Logga in

Elsäkerhetsverket: Nej, ladda utan laddbox är ingen bra idé

Publicerad
26 sep 2022, 10:50

Professor Mats Leijon hävdar att det går bra att ladda i korrekt installerade eluttag för utomhusbruk. Här är fem motargument från Elsäkerhetsverket.

Det går bra att ladda i enfas- eller trefasuttag för utomhusbruk, och du kan koppla in upp till den strömstyrkan som du har avsäkrat för. Det ska uttagen klara, det är därför vi har standarder. Men installationen måste göras av en behörig installatör, det är jätteviktigt, säger Mats Leijon, som är professor i elektricitetslära vid Uppsala universitet, i en intervju med Elinstallatören. 

Här kan du läsa intervjun med Mats Leijon:
”Ladda utan laddbox går bra”

Läs också:
Efter branden: ”Laddar aldrig med timer”

I augusti gjorde han liknande uttalanden i Uppsala nya tidning, något Elsäkerhetsverket bemötte i ett skriftligt svar.

– På liknande sätt som man för säkerhets skull bör ha bra däck på sin bil, såväl sommar som vinter, så är en laddbox rimlig att skaffa till den plats där man regelbundet tänker ladda sin elbil, skriver Anders Richert, som är teknisk direktör på myndigheten.

Här har vi samlat Elsäkerhetsverkets motargument i fem punkter:

 1. Det spelar ingen roll om man oftast kör korta sträckor och inte behöver ladda länge.
  Laddning av elbilar ska alltid ske på ett säkert sätt oavsett om man oftast behöver ladda lite, alltså kort tid med hög effekt eller lång tid med låg effekt. En laddplats ska vara utformad med hänsyn tagen till all användning, även för de förhållanden där man behöver ladda hela natten för att hinna fylla på till nästa tur. Därför rekommenderar Elsäkerhetsverket att man låter installera en ”riktig” plats för laddning av bilen med en laddbox som är avsedd för ändamålet.
 1. Att eluttaget är fackmannamässigt installerat hjälper inte.
  Även om ett vanligt uttag (schuko) är korrekt installerat så är installationen normalt inte avsett för den typen av användning, där värmeutvecklingen pågår under en lång tid. När man laddar sin elbil från ett vanligt uttag är strömmen ofta konstant hög under en längre tid, ofta många timmar i sträck, jämfört med när man till exempel använder tvättmaskin, diskmaskin eller för den delen motorvärmare.
  Dessutom sker användningen ofta, i vissa fall dagligen. Elsäkerhetsverket rekommenderar därför att man laddar sin elbil via en laddbox som man låter installera av ett elinstallationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket.
 1. Stor belastning ökar risken för brand.
  Att ladda sin elbil i ett vanligt eluttag innebär en stor belastning på bostadens elanläggning. En belastning som över tid kan visa på svagheter eller brister i anläggningsdelarna, med risk för brand om det finns brännbart material i närheten. Risken finns att gamla kopplingar och kabelförgreningar i fastigheten, kan orsaka värmeutveckling, trots att det är korrekt gjort utifrån den dåvarande användningen. Det kan i sin tur leda till brand.
  Eluttag orsakade i snitt 85 bränder per år i svenska bostäder mellan 2018-2020 och är idag den vanligaste brandstartsorsaken för elrelaterade bränder. Det visar en genomlysning som Elsäkerhetsverket gjort med  statistik hämtad från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och deras IDA-databas för 2018-2020. Näst vanligaste brandstartsorsaken var elcentral med 65 bränder i snitt per år, och elbränder är starkt kopplade till hög belastning.
 1. Elbilarna blir allt fler
  I Sverige fortsätter försäljningen av elbilar att öka och har senaste åren i stort sett fördubblats varje år. Även laddhybrider och elhybrider ökar stort visar bilbranschens undersökningar.
  Elsäkerhetsverket ser att en ökad elektrifierad fordonsflotta kan innebära att laddning i vanliga eluttag riskerar att öka antalet bostadsbränder.
 1. Kostnaden för att installera en laddbox är relativt låg
  Myndighetens bedömning är att det är en relativt liten kostnad att investera i en laddbox i sammanhanget, när man köper en elbil. Särskilt med tanke på vilka enorma kostnader och konsekvenser för människor och samhälle det medför om bostaden skulle börja brinna.
  Att ladda en elbil i ett vanligt eluttag ska bara användas som en tillfällig lösning för att ladda under kortare tid. Då bör också laddströmmen begränsas till högst 8-10 A, gärna lägre, för att minska riskerna.

Läs också:
Den farliga laddningen

Fredrik Byström Sjödin, som är elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen, avråder också från att ladda i enfas- eller trefasuttag. Även om uttagen är avsedda för utomhusbruk och installerade av en elfirma enligt alla konstens regler.

– Varken schuko- eller CEE-uttag, så kallade ”handskar” är gjorda för så hög belastning under så lång tid varenda natt. Förr eller senare kommer de att haverera. En laddbox har dessutom många andra fördelar så jag tycker egentligen att det här är en ickefråga. Varför inte välja laddbox när du får så många smarta funktioner? säger han.