Logga in

Måste vi säga till om vi ser fel i upphandlingen?

Publicerad
4 jan 2023, 05:30
| Uppdaterad
29 dec 2022

Företaget valde att inte påpeka felen i upphandlingsdokumenten av taktiska skäl, om det inte skulle få uppdraget. Kan det råka illa ut för det? Juristen Fredrik Mejhert svarar.

Text

Läs också:
Juristens råd för att få betalt för materialprishöjningarna

Läs också:
”Traditionella upphandlingar är helt galna”

Fråga: Vårt företag har precis deltagit i en offentlig upphandling, men vi fick tyvärr inte uppdraget. Under anbudstiden upptäckte vi flera fel i upphandlingsdokumenten som vi höll tyst om eftersom vi tänkte att vi skulle kunna ha användning av det vid en överprövning av upphandlingen. Nu börjar vi bli oroade över att vi har gjort fel. Borde vi ha sagt till? 

Svar: Att inte uppmärksamma upphandlaren på de fel som ni hittar är riskabelt. För att ni ska ha rätt att begära överprövning krävs nämligen att ni kan visa att ni lidit skada eller riskerat att lida skada på grund av det som hänt. Vid den prövningen kommer domstolen att titta på om ni har försökt undvika att skada uppkommer.

Nyligen kom en dom som klargör att en leverantör som anser att de uppgifter som lämnas i upphandlingsdokumenten är ofullständiga eller otydliga ska försöka undvika att skada uppkommer genom att redan under anbudstiden vända sig till den upphandlande myndigheten och ställa frågor samt begära kompletteringar och förtydliganden. Om leverantören inte gör det är utgångspunkten att denne inte heller får begära överprövning, om det inte finns godtagbara skäl.

Juristen tipsa också om:
”Tydlighet allra ­viktigast i anbuden”

Med andra ord ska ni påtala brister i upphandlingsdokumenten redan under anbudstidens gång. Annars kan ni förlora överprövningsmålet på grund av att ni inte visat att ni lidit eller riskerat att lida skada, eftersom ni inte har försökt minimera skadan genom att påtala bristerna.