Logga in

Brand i arbetena – hur stort skadeståndsansvar har vi?

Publicerad
17 maj 2022, 08:56
| Uppdaterad
27 okt 2022

Fråga:  Vi utför arbeten åt ett byggföretag, som anlitats av fastighetsägaren för att hyresgästsanpassa en äldre lokal. I förra veckan uppkom en relativt omfattande elbrand i våra arbeten vilket ledde till skador på byggarens arbeten. Dessutom skadades delar av fastigheten som inte ingår i projektet. Nu kräver byggaren att vi ska betala för skadorna på deras arbeten, för skador på fastigheten i övrigt, samt ersättning för att vissa hyresgäster tvingas flytta ut när skadorna åtgärdas. AB 04 gäller för entreprenaden. Är vi verkligen skyldiga att ersätta alla skador fullt ut?

Svar:  Ni är skyldiga att ersätta all skada på motpartens arbeten om det beror på att ni utfört era egna arbeten vårdslöst. 

Om elbranden uppkom på grund av vårdslöshet från er sida ska ni alltså ersätta skadan på byggarens arbeten fullt ut. Detta framgår av 5 kap. 9 § AB 04. 

Entreprenadjuristerna vet också:
Vad kostar det att få en tvist med en kund avgjord i domstol?

Nyfiken?
Vem har rätt om lampan som slocknade efter fyra år?

För de skador som uppkommit på fastigheten i övrigt är ert ansvar begränsat till 15 procent av er kontrakts-summa, alternativt det högre belopp som täcks av er försäkring. Om skadorna beror på fel som inte är vårdslöst gäller samma begränsning även för skadorna på byggarens arbeten. Ni har däremot ingen skyldighet att ersätta de minskade hyresintäkterna eftersom entreprenören inte behöver ersätta skada på grund av avbrott eller störning
i kommersiell verksamhet. Bortfall av hyresintäkter är ett exempel på denna typ av skada. Detta framgår av 5 kap. 11 § AB 04.

”Ni har däremot ingen skyldighet att ersätta de minskade hyresintäkterna eftersom entreprenören inte behöver ersätta skada på grund av avbrott eller störning i kommersiell verksamhet.”

Fastighetsägaren får i stället söka ersättning för förlorad hyresintäkt genom sin försäkring. Kom också ihåg att alltid anmäla de skadeståndskrav som riktas mot er till ert eget försäkringsbolag, så att ni inte missar möjligheten att få ersättning genom er ansvarsförsäkring.