Logga in

Får jag hålla på handlingarna tills kunden betalat?

Publicerad
10 nov 2022, 08:56

Kunden har inte betalat senaste fakturan för det stora jobbet. Då kan vi väl hålla inne med egenkontrollerna tills dess, eller? Juristen Betti-Ann Pettersson svarar.

Text

FRÅGA: Vi håller just nu på med en omfattande ombyggnation i en villa för en privatperson. Vi har avtalat om ett fast pris med kunden, men han har inte betalat den senaste fakturan. Vi börjar bli klara med arbetet men skulle vilja vänta med att lämna över våra egenkontroller, som vi avtalat med kunden om att han ska få,  tills han har betalat. Har vi rätt att göra det?

Juristen svarar:
Beställaren betalar inte – vad gör jag nu?

Läs också:
Jag vill återkalla min offert – får jag det?


SVAR: Som huvudregel ska allt arbete vara utfört innan du har rätt till betalning om din kund är konsument, i det inbegrips att lämna över de egenkontroller du har avtalat om med kunden eftersom de då blir en del av ditt arbete. Du kan dock avtala med kunden om att du har rätt till delbetalningar och då gäller att allt arbete som du fakturerar för ska vara utfört, såvida ni inte har avtalat om förskottsbetalning. 

Svaret på din fråga beror därför på huruvida du avtalat om rätt till delbetalning eller inte och det framgår inte av din fråga. Men har du inte gjort det så är svaret nej, eftersom ditt arbete då måste vara helt färdigställt innan du har rätt att kräva betalning. Har ni inte avtalat om det men kunden ändå betalat flera delfakturor tidigare så skulle man möjligtvis kunna argumentera för att ett partsbruk utvecklats och att kunden därmed är skyldig att betala även denna delfaktura.  

Mer om betalning
Åh nej! Beställaren har gått i konkurs – vad gör vi?

Har du däremot avtalat med kunden om rätt till delbetalningar har du rätt att hålla på egenkontrollerna till dess att kunden betalar. Du har i sådant fall även rätt att avbryta resterande arbeten som ett påtryckningsmedel för att erhålla betalning, så länge det inte kan orsaka allvarlig skada för kunden. När kunden betalar blir ni dock skyldiga att fortsätta arbetet så snart som möjligt. 

Det är alltså viktigt ur många aspekter att avtala om rätten till delbetalningar när du har en konsument som kund.