Logga in

Juristens råd för att få betalt för materialprishöjningarna

Publicerad
20 sep 2021, 11:30

(LÅST ARTIKEL | FÖR PRENUMERANTER) I anbudsskedet finns möjlighet att försäkra sig om ersättning för kommande prishöjningar.

Text

Huvudregeln är att priset som installatören avtalat om för entreprenaden med beställaren gäller, förklarar Fredrik Mejhert, entreprenadjurist på Installatörsföretagen. Generellt sett är det därmed installatören som bär risken för att det blir dyrare att köpa in material som ingår i entreprenaden.

Strategierna för att möta hoten
Skenande materialpriser utmanar installationsbranschen

Vinterstormarna i USA en av orsakerna
Kraftiga prisökningar på plast och metaller

Men genom att standardavtalen AB 04 och ABT 06 gäller mellan installatören och beställaren finns det ändå en möjlighet att få ersättning för prisökningar på materialet. Det sker med stöd i tredje paragrafen, kapitel sex i AB 04/ABT 06. För att det ska bli aktuellt måste dock samtliga följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Kostnadsökningen måste bero på onormala prisförändringar för det material som ingår i entreprenaden.
  • Kostnadsökningen måste ha varit oförutsebar.
  • Kostnadsökningen måste väsentligt påverka hela kostnaden för entreprenaden.

– Det är förstås sällan lätt att avgöra när en kostnadsökning är så pass omfattande att den är att anse som onormal eller oförutsebar. Det är även oklart exakt hur stor kostnadsökningen måste vara för att den kan anses ha en väsentlig påverkan på kostnaden för hela entreprenaden, säger Fredrik Mejhert.

Ett sätt att försäkra sig om att få ersättning för ökade materialpriser i kommande projekt är att hantera det redan i anbudsskedet.

– Gör en reservation i anbudet om att överenskomna priset kan komma att justeras, på grund av framtida kostnadsökningar, säger Fredrik Mejhert.

Skenande materialpriser kan förklara oväntad konkursökning

Ett annat sätt är komma överens om att allt material ska ersättas på löpande räkning.

– Men man kan också försöka säkra fasta priser på kommande inköp av material med sin leverantör.