Logga in

Är det okej att ta betalt för offerten?

Publicerad
19 jun 2023, 10:42

Det står i konsumenttjänstlagen att konsumenten inte är skyldig att betala för näringsidkarens undersökning för att utreda kostnaden för en tjänst. Men visst går det väl att ta betalt för offerten? Entreprenadjuristen svarar.

Tar konsultarvode för offerten:
”I kostym kan jag ta ett högre timpris”

Juristfrågan:
Jag vill återkalla min offert – får jag det?

Lovisa Elmgren, chefsjurist på Installatörsföretagen, säger att hon själv tycker att det vore bra om installationsföretagen tog betalt för mer omfattande offerter. För komplicerade uppdrag kan det behövas eftersom en bra och tydlig offert kan kräva en hel del jobb.

Till skillnad mot en professionell beställare gör en konsument ofta inte själv den utredning som behövs för en offert. Det gör att vissa offerter kräver en hel del jobb av installatören. Hon upplever också att vissa konsumenter begär in onödigt många offerter.

– Det leder till merarbete för företagen som ska producera en massa offerter och i värsta fall kan det leda till att de slarvar med dem, eftersom de vet att de måste lämna många offerter för att få jobb, säger hon och tillägger:

– Det viktigaste för en konsument är att välja ett bra företag för det aktuella uppdraget att begära offert från och förstås att vara tydlig i offertförfrågan med vad konsumenten vill ha. En otydlig förfrågan från konsumenten leder inte till bra offerter eller bra uppdrag, då hjälper det inte om konsumenten begär in många offerter.

Om installatören vill ta betalt för offerten är det viktigt att säga till om det i förväg på ett tydligt sätt, påpekar hon och hänvisar till paragraf 37 i Konsumenttjänstlagen:

”Har konsumenten uppdragit åt näringsidkaren att företa enbart förberedande undersökning för att utreda omfattningen av eller kostnaden för en tjänst, är konsumenten inte skyldig att betala för undersökningen, om han på grund av sedvana inom branschen eller i övrigt har haft skäl att anta att undersökningen skulle göras utan ersättning.”

Experten tipsar:
”Tydlighet allra ­viktigast i anbuden”

– Konsumenten är normalt inte betalningsskyldig när det är fråga om en kostnadsberäkning ingående i en offert. Men paragrafen i konsumenttjänstlagen är inte tvingande, utan parterna kan alltid komma överens om att näringsidkaren ska ha rätt till ersättning. Sammanfattningsvis krävs alltså att vårt företag och konsumenten kommer överens om det i förväg för att vårt företag ska vara säkert på att få betalt, säger Lovisa Elmgren