”Traditionella upphandlingar är helt galna”

Publicerad 21 mar 2016, 09:30

– Traditionella totalentreprenader, där valet av elinstallatör hänger på vem som är billigast, är ingenting för oss.
Detta hävdar Joakim Jörenius, marknadschef och delägare i Göteborgsinstallatören ­Elektro-Centralen AB. Det här företaget söker i stället sin framtida tillväxt genom partneringuppdrag.

När SKF skulle bygga ett nytt kontor i Gamlestaden i Göteborg ville företagets fastighetschef pröva lite nya grepp kring upphandlingen. I stället för en traditionell totalentreprenad ville SKF ha en lösning med ett närmare samarbete med entreprenörerna.

– Det där ledde till att vi kom in som ­elinstallatörer i ett partneringprojekt.
Vår konstruktionskompetens kom bättre till sin rätt där än vid en normal upphandling mot färdiga förfrågningsunderlag, berättar Joakim Jörenius på Elektro-Centralen i Hisings Backa. Joakim är marknadschef på företaget och delägare tillsammans med vd:n Morgan Linde.

– Tillsammans med SKF gjorde vi om hela den tekniska lösningen för kontoret och fick in avsevärt mer modern elteknik i projektet än vad som var tänkt från början. Joakim ­berättar att det nya kontoret, som är miljöcertifierat enligt LEED, stod klart i oktober förra året och att SKF är väldigt nöjda med hur projektet genomfördes.

– Tillsammans med SKF gjorde vi om hela den tekniska lösningen för kontoret och fick in avsevärt mer modern elteknik i projektet än vad som var tänkt från början.

Joakim Jörenius, marknadschef Elektro-Centralen

– Vi jobbade utifrån en överenskommen budget och med ett avtalat påslag för vårt arbete. Budgeten höll hela vägen i mål, trots att vi delvis valde dyrare lösningar när vi såg att de skulle ge bättre driftsekonomi på sikt. 

Det här sättet att arbeta med kunderna är ­något som Joakim Jörenius och Morgan ­Linde vill utveckla vidare. Det ger ingångar till mer stabila och långvariga kundrelationer. Dessutom får Elektro-Centralen bättre utväxling på de investeringar som företaget gör för att upprätthålla och vidareutveckla sin tekniska kompetens.

– Jag tycker att traditionella upphandlingar är helt galna. När de billigaste lösningarna hela tiden premieras får kunden i slutänden en mindre hållbar produkt och dyrare drift­kostnader, anser Joakim Jörenius.

En viktig förutsättning för Elektro-Centralens satsning på partneringprojekt är att företaget har byggt upp en stark teknisk kompetens. Företaget är organisatoriskt uppbyggt som en liten koncern med fem separata bolag för olika delar av verksamheten. I ett av dem har Joakim och Morgan samlat företagets ­tekniska spetskompetens.

– Det är där vi har våra sex konstruktörer, berättar Joakim. De är ryggraden i företagets breda tekniska kunnande och en av anledningarna till att vi har sett en god tillväxt i affärerna de senaste åren.

Joakim berättar att när han kom till ­Elektro-Centralen för tio år sedan hade företaget ett femtontal anställda men att i dag närmar sig personalstyrkan 100 – med 80 montörer i fält och ett 20-tal tjänstemän.

– Våra sex konstruktörer är ryggraden i företagets breda tekniska kunnande och en av anledningarna till att vi har sett en god tillväxt i affärerna de senaste åren.

– Vi brukar räkna med att vi har 90 debiterbara medarbetare här. Vår ambition är att så långt möjligt röra oss uppåt i värdekedjan – därav vår satsning på en egen konsultverksamhet för projektering och konstruktion.

Den verksamheten utför också uppdrag som ligger utanför våra egna entreprenader, ­tillägger Joakim.

Nästa stora partneringprojekt för Elektro-­Centralen är bygget av ett nytt resecentrum i Gamlestaden. Det är fastighetsföretaget Serneke som är byggherre där och avtalet med Platzer Bygg är värt 25–30 miljoner kronor.

– Projektet omfattar ett nytt resecenter som ska bli en knutpunkt i den här delen av ­Göteborg och ett kontorshus i anslutning till det.

Joakim Jörenius berättar att Elektro-­Centralen har fler större partneringprojekt på gång, men så här långt vill han inte gå in på några detaljer.

– Det enda jag kan säga är att vår konstruktionsavdelning har gett oss styrkan att lämna de traditionella entreprenaderna allt mer bakom oss.

– Det enda jag kan säga är att vår konstruktionsavdelning har gett oss styrkan att lämna de traditionella entreprenaderna allt mer bakom oss.

Service är ett annat område där Elektro-­Centralen drar nytta av hög kompetens och moderna arbetsmetoder. Företaget har avtal med Vasakronan och med tre av de kommunala bostadsbolagen i Göteborg. De kommunala ­avtalen omfattar arbeten med fastighets­belysning och lägenhetsservice i hela 70 000 lägenheter.

– Vi har 24 servicetekniker i gång inom serviceverksamheten och ett par personer på kontoret som administrerar det hela. Varje dag kommer det in ett 50-tal nya arbetsordrar som läggs in i vårt datasystem. Tack vare att montörerna har handdatorer kan vi driva det här så effektivt att servicejobben är en god inkomstkälla för oss. Just nu hanterar vi upp emot 15 000 arbetsordrar på årsbasis, berättar Joakim.

För tillfället råder riktigt goda tider för ­byggbranschen i Göteborg. Det är många stora infrastrukturprojekt på gång i kommunen, sjukhusen byggs ut och företag som Volvo och SKF går riktigt bra. Joakim Jörenius ser därför med tillförsikt på de närmaste åren.

– Men det finns ju också många elinstallationsföretag i den här delen av landet och det är inte alltid så lätt att skilja sig från mängden. Vi tror att bred teknisk kompetens och nära kontakt med kunderna kan skapa oss en god position på marknaden.

Joakim berättar att Elektro-Centralen ­föredrar att arbeta i direkt kontakt med kunderna, hellre än via byggföretag och att förhoppningen är att kunderna ska ­uppfatta ­företaget som lite ödmjukare än de flesta andra, som en elinstallatör som inte arbetar för att dra in sista kronan på ÄT:or
i projekten.

– Men det finns ju också många elinstallationsföretag i den här delen av landet och det är inte alltid så lätt att skilja sig från mängden.

– Vi försöker också vara selektiva när det gäller vilka projekt vi vill vara med och kriga om och att hålla oss till jobb som inte exponerar oss för finansiella risker kring konkurser och liknande. Vår filosofi är att vi ska stå ekonomiskt trygga i alla lägen och det har vi lyckats väl med, så här långt.

Om Joakim ser något orosmoln på himlen är det i så fall när det gäller tillgången till ­kompetent arbetskraft. Högkonjunkturen i Göteborg har förstås lett till att det råder stark konkurrens om duktiga elektriker. 

I någon mån lindras situationen av att många elektriker nu återvänder hem från jobb i Norge – där näringslivet bromsat in rejält i takt med att oljepriserna sjunkit på världsmarknaden. Men konkurrensen om unga nyutbildade är ändå knivskarp.

– Särskilt besvärligt är det att rekrytera till våra bolag EC Kommunikation och EC IT.
Vi har ett tiotal medarbetare som svetsar fiber, men behöver många fler på teleområdet.
Det kommer nog ut tillräckligt många ­elektriker från skolorna här, men alldeles för få med telekompetens.

Joakim berättar att Elektro-Centralen själva har ­låtit några elektriker vidareutbilda sig inom tele och att företagen också varit med i ett försöksprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen som ledde till att ett par nya medarbetare kunde anställas inom tele och styrteknik.

– Vi tar också in åtminstone ett par lärlingar varje år, men jag är faktiskt lite förvånad att det inte är fler bland våra APL-praktikanter som är tillräckligt intresserade och på hugget för att komma på fråga för en lärlingsanställning, säger Joakim Jörenius.

FAKTA

Elektro-Centralen

• Startades 1988 av Morgan Linde
• Har kontor i Hisings Backa i Göteborg
• Består av fem separata bolag; EC Entreprenad AB, EC Communication AB, EC Service AB  EC IT AB och EC M. Linde AB (Automation)
• Koncernen omsatte 150,6 miljoner kronor bokslutsåret sept 2014-aug 2015
• Antalet anställda vad då 74 – i dag har företagen närmare 100 anställda.

FAKTA

Viktiga uppdrag

Elektro-Centralen har kompetens inom el, tele, data, säkerhet, automation, byggentreprenader och högspänning. Några prestigeprojekt företaget medverkat vid är:
• Chalmers Johanneberg ­Science Park
• Astrazeneca, Mölndal
• SKF One Roof
• Nya Ullevi.