Logga in

Solceller: Kan det bli hur många slutbesiktningar som helst?

Publicerad
14 nov 2022, 05:30

Fallet vi skrivit om, i Vansbro där kommunen hävde avtalet med solcellsföretaget, är ovanligt. Där gjordes många ombesiktningar av anläggningen. Är det okej? Så här säger en av Sveriges mest erfarna besiktningspersoner.

Det är ovanligt att det går så långt att ett avtal hävs på det sätt som skett i Vansbro, menar Bo Juslin som är senior expert hos Afry med lång erfarenhet av solcellsbesiktningar. Däremot är det vanligt att det blir många anmärkningar vid besiktningar.

“Det är såklart också bra om besiktningspersonen är certifierad. Besiktningsmän ska ha god kännedom om elinstallationer och solceller, vara noggranna och opartiska.”

Bo Juslin, senior expert Afry

Fallet i Vansbro:
”De krånglade till besiktningsprocessen för att slippa betala”

Så säger skaderegleraren:
Hur många elfel kan man göra när solceller installeras?

Bo Juslin.

– Även om det är många små fel måste de åtgärdas. Så länge besiktningen ej är godkänd har entreprenören ansvar för att genomföra justeringarna, säger han.

Ibland kan det bli många fortsatta slutbesiktningar, innan allt är klart. Anmärkningarna behöver åtgärdas för att entreprenören ska få en godkänd slutbesiktning. Åtgärderna måste också ske inom en viss tid, ofta tre veckor, annars finns risk för vite. Det är även viktigt att entreprenören meddelar skriftligt när åtgärderna är genomförda.

– Om parterna inte är överens gällande en besiktning kan endera parten begära en överbesiktning, som görs av en oberoende besiktningsperson. Det ska beställaren bemöta, säger han.

Utan att vara insatt i fallet i Vansbro tycker Bo Juslin att det låter märkligt att entreprenören inte fått något betalt alls. Den vanliga rutinen är att en delbetalning sker efter beställningen, en annan när installationen är klar och en tredje efter godkänd slutbesiktning. Detta ska vara inskrivet i avtalet.

Bra att kolla:
Vilda solcellsvästern fortsätter: ”Lösa kablar är ett elände”

Om det går så långt att en annan entreprenör behöver anlitas för att korrigera anläggningen, måste beställaren häva avtalet. Så säger juridiken.

– Det är såklart också bra om besiktningspersonen är certifierad. Besiktningsmän ska ha god kännedom om elinstallationer och solceller, vara noggranna och opartiska, säger Bo Juslin.