Logga in

Kakelfirma fick bakläxa på eljobben

Publicerad
26 nov 2020, 08:47
| Uppdaterad
29 apr 2021

Kunden hittade elva brister i sitt nya badrum och gick till ARN. Kakelfirman fick bakläxa på tre punkter, varav två rörde elen.

Strax före jul i fjol anlitade en privatperson i Jämtland en kakelfirma för att renovera badrummet. Kunden blev långt ifrån nöjd med resultatet och vände sig till ARN, Allmänna Reklamationsnämnden. I anmälan listas inte mindre än elva brister som kunden vill ha åtgärdade. Däribland att förrådsdörrarna har olika höjd, att vattenkranen sitter snedmonterad vid handfatet och att vattenledningarna är dragna i överkant mitt över en hel vägg i stället för under utslagsback vidare till tvättmaskinen.

Läs mer: Kunden klockade elektrikern – och gick i taket

Mer från ARN: Krävde över 30 000 i avdrag för montörernas raster och resor

Tre av de påtalade bristerna rör elinstallationerna, som kakelfirman hade låtit en lokal elfirma utföra:

  • Kabelkanaler för el är dragna utanpå väggmattan till badrumsskåp och tvättmaskin medan kunden ville att elledningar skulle ha flyttats/dragits innanför väggen.
  • Strömbrytarknappen mellan förrådsdörrar sitter inte i mitten.
  • Golvvärme saknas i en del av duschhörnan.

Kakelfirman skriver i sitt svar till ARN att kunden vid kundbesöket hade sagt att kostnaderna skulle hållas nere. Därför var det inte aktuellt att göra några omdragningar av elen. Elinstallationerna är utförda enligt offert, och strömbrytaren är monterad på en väggregel. Vad gäller golvvärmen så påpekar firman att golvvärmekabel kommer i färdiga längder. ”Den kabeln som ligger fyller rummets värmebehov. Nästa storlek uppåt på kabel hade inneburit att det blivit 6 meter kabel för mycket eftersom kabeln är lagt på färdigspårade skivor.”

I början av november kom ARN:s beslut. Nämnden rekommenderar kakelfirman att utan kostnad avhjälpa tre fel. Två av dem rör elen.  Strömbrytarknappens placering mellan förråddsdörrarna. Den utanpåliggande installationen saknar klassning men kan utsättas för vattenbesprutning och behöver därför minst ha kapslingsklass IPX5.

ARN konstaterar att kunden även har visat att golvvärmen i duschhörnan har brister. Men att åtgärda det skulle innebära ” oskälig olägenhet och kostnad” för kakelfirman, som därför slipper att fixa det. Nämnden rekommenderar att kakelfirman istället ska dra av 5 000 kronor på priset.

Förutom elbristerna ska kakelfirman åtgärda att duschväggarna har monterats 90×80 istället för 80×90 vilket gjorde att halva luftutsuget/ventilen täcktes. Övriga krav från kunden avslås.

Så här skriver ARN i sin motivering till beslutet: ”En tjänst ska anses felaktig bland annat om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva i fråga om fackmässighet eller från vad som i övrigt får anses avtalat mellan parterna, se 4 och 9 §§ konsumenttjänstlagen (1985:716). Det är kunden, som påstår att tjänsten är felaktig, som också ska bevisa sitt påstående.

Rättsfall: Första gången ett egenkontrollprogram prövas i domstol – fälls

Enligt 20 § konsumenttjänstlagen har konsumenten rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Enligt 21 § får konsumenten göra avdrag på priset om felet inte avhjälps enligt vad som sägs i 20 §.”