Logga in

Har grannens solceller slagit ut elprylarna?

Publicerad
16 nov 2022, 11:47

Kunden säger att flera elektronikprodukter slutat fungera efter att grannen installerat solceller. Kan det stämma och hur kan vi lösa problemet?

Fråga Fredrik Byström Sjödin

Fredrik Byström Sjödin är elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen. Mejla din fråga direkt till fredrik.sjodin@in.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag.

Fråga:

Det ringde en kund där flera elektronikprodukter slutat fungera. Han påstår att allt började efter att grannen installerat solceller. Kan det stämma och hur kan vi lösa problemet?

Svar:

En solcellsanläggning innehåller flera produkter som kan påverka din egen elanläggning, men även grannens via det allmänna elnätet. Det kan handla om optimerare vid själva solcellspanelerna, men i första hand växelriktaren. 

Den enskilda produkten eller produkterna ska vara CE-märkta mot EMC-direktivet för att få säljas inom EU. Men även om så är fallet kan anläggningen sammantaget orsaka störningar på nätet. Det är därför alltid viktigt att elinstallationsföretaget som installerat anläggningen gör nödvändiga kontroller så att även EMC-kraven uppfylls. Det första man ska göra är följande:

– Kontrollera att alla ingående komponenter är CE-märkta

–  Kontrollera att växelriktarna i anläggningen finns med på energiföretagens ”rikta rätt”-lista. Om växelriktarna inte finns med på listan får de  inte kopplas in på elnätet.

Om en kund hör av sig och har problem med att elektronikprodukter slutat fungera bör du börja med att kontrollera kundens elanläggning så det inte finns något i den egna elanläggningen som kan orsaka problemen. Det kan röra sig om produkter som inte är CE-märkta, som till exempel mobilladdare och liknande.

Därefter bör en loggning av inkommande strömförsörjning göras så att spänningsspikar kan identifieras. Kontrollera även att skyddsutjämningen som ska finnas in i varje byggnad är korrekt utförd och fungerande.

Fler expertfrågor:
Får jag sätta upp några uttag på fritiden?

Läs också:
Därför stör solcellerna