Logga in

Tre växelriktare stoppas: ”Hög risk för störning”

Publicerad
4 nov 2021, 08:38

Tre får försäljningsförbud, sju får grönt ljus och en kvarstår i Elsäkerhetsverkets stora granskning av optimerare och växelriktare. Här är hela listan.

Elsäkerhetsverket granskar sedan 2019 optimerare och växelriktare för solcellsanläggningar. Syftet är att rensa bort produkter som sprider elektromagnetiska störningar.

Läs också:
Därför stör solcellerna

Oro för EMC-störningar:
Per-Ove tvingades ta ner sina solceller

– Marknaden är lite av en djungel, och vi hoppas att produkter som inte uppfyller EMC-kraven försvinner. Vi har gjort ganska djuplodande undersökningar och har haft omfattande dialoger både med tillverkare och med andra marknadskontrollmyndigheter på EU-nivå, säger Martin Gustafsson som är inspektör inom marknadskontroll på Elsäkerhetsverket.

Produkter från elva olika tillverkare ingår i granskningen. Hos sju av dem har myndigheten inte hittat något att anmärka på: ABB, Ferroamp Fronius, Huawei, Kostal, SMA och Tigo.

Av de kvarstående fyra produkterna fick två försäljningsförbud i mitten av oktober och en i början november. Det rör sig om de tre växelriktarna Goodwe GW08k-ET, Solis-3P8K-4G och Growatt 8000TL3-S. ”Det finns en hög risk att solcellsanläggningar med denna typ av växelriktare installerad kan medföra en oacceptabel störning på radiokommunikationen”, lyder motiveringen.

Formellt riktas de tvingande säljstoppen till Solelsgrossisten, Avesta Persienn & Markis respektive Sunnytek Solar Sweden. Men Elsäkerhetsverket räknar med att alla återförsäljare, som erbjuder de utpekade växelriktarna självmant kommer att dra tillbaka dem från marknaden.

– Annars öppnar vi nya marknadskontrollärenden för att stoppa dem, men det behövs väldig sällan när vi har beslutat om försäljningsförbud för en produkt, säger Martin Gustafsson.

Därmed kvarstår en elfte produkt i granskningen – optimeraren P300 från Solaredge.

– Vi avvaktar med beslutet eftersom en rättsprocess pågår i Nederländerna. Där har Solaredges optimerare fått försäljningsförbud efter störningsproblem, men företaget har överklagat. Nu inväntar vi svar på ett yttrande som vi har skickat till Solaredge i Sverige, säger Martin Gustafsson.

Yttrandet rör en rapport från ett regeringsuppdrag som Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten fick i fjol. I uppdraget ingick att undersöka vilka elanläggningar som kan orsaka störningar och hur allvarligt dessa störningar kan påverka totalförsvarets verksamhet. Rapportens slutsats blev att solcellsanläggningar kan störa mottagning av rundradio, radiosamband, flygradio och signalspaning. Optimerare och växelriktare, som inte har konstruerats på ett sätt som förhindrar störningar, pekades ut som en vanlig störningskälla som kan störa samhällsviktig radiokommunikation.

Här är status för produkterna i Elsäkerhetsverkets granskning den 4 november:

TillverkareTypÄrendestatus 4/11 2021
SolaredgeP300/ 300 WEj avslutat
SMASunny TripowerAvslutat utan anmärkning
HuaweiSUN2000-10KTL-MO/ 10 kW Avslutat utan anmärkning
FroniusFronius Symo hybrid 5.0-3-S/ 5 kW AC Avslutat utan anmärkning
GoodWeGW8k-ET/ 8 kWFörsäljningsförbud
KostalKostal Piko 5,5/ 5,5 kW Avslutat utan anmärkning
Ginlong (Solis)Solis-3P8K-4G, 8kWFörsäljningsförbud
Growatt8000TL3-S, 8kWFörsäljningsförbud
ABBTRIO-7.5-TL-OUTD, 7.5kW Avslutat utan anmärkning
FerroampSSO Avslutat utan anmärkning
TigoTS4-serien Avslutat utan anmärkning
Källa: Elsäkerhetsverket.

Bakgrunden till att Elsäkerhetsverket startade sin granskning 2019 var att myndigheten hade fått in flera anmälningar om störande solcellsanläggningar. Förutom radioamatörer fanns Telia bland de drabbade, något Elinstallatören skrivit om i tidigare artiklar.

Telias mobilnätschef:
”Ingen tvekan om att solcellerna sprider störningarna.”

Granskning har varit helt administrativ. Myndigheten har begärt in dokumentation för att kontrollera grunden för produkternas CE-märkning. En utmaning har varit att flera av tillverkarna har valt att använda en generisk EMC-standard. Den standarden har många år på nacken och är framtagen för andra typer av tillämpningar med korta ledningar på dc-sidan.

Men solcellsanläggningar har långa dc-kablar. De kan fungera som oavsiktliga antenner som sänder ut oönskade radiosignaler på frekvensband som används av mobiloperatörer och försvaret såväl som radioamatörer och rundradion.

Läs också:
Lennart fimpade sina optimerare – och slapp störningar

Att en tillverkare uppfyller den gamla generiska standarden räcker inte. Faktum kvarstår:

– Inga produkter får sprida oacceptabla störningar under normala driftförhållanden, säger Martin Gustafsson och hänvisar till ett EU-direktiv för EMC (2014/30/EU).