Logga in

Vågar vi koppla in solcellsanläggningar som andra monterat?

Publicerad
25 aug 2021, 05:45
| Uppdaterad
14 dec 2023

Fråga: Vi har fått flera frågor från husleverantörer om att koppla in solcellsanläggningar som de monterat på taket på nybyggda villor. Vi vill ju inte säga nej och gå miste om jobb. Men vilket ansvar har vi när vi tar över ett arbete som någon annan har gjort?

Svar: Innan jag svarar på frågan behöver några saker klargöras. En solcellsanläggning är en starkströmsanläggning för elproduktion, vilket innebär att i princip allt arbete klassas som elinstallationsarbete. Även det mekaniska montaget av solpanelerna, förläggning av strängkablarna och anslutningarna av solcellspanelerna med hjälp av anslutningsdon ska utföras av en elinstallatör eller av någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. 

Mer solcellsrelaterade frågor:
Varför funkar inte jordfelsbrytaren när solen skiner?

”Börja därför med att kontrollera att solcellerna har installerats av ett registrerat elinstallationsföretag. Annars ska du inte befatta dig med anläggningen överhuvudtaget. ”

De enda arbetsmoment som inte behöver utföras av ett ­elinstallationsföretag är montage av konsoler till solcellspanelerna och montage av kabelstegar, gångstråk och fästanordningar för personlig skyddsutrustning.

I det här fallet, när installationen görs på annans anläggning, måste elinstallationsföretaget även vara registrerat på Elsäkerhetsverkets hemsida. Börja därför med att kontrollera att solcellerna har installerats av ett registrerat elinstallationsföretag. Annars ska du inte befatta dig med anläggningen överhuvudtaget.  

Nästa steg är att begära att få se föranmälan och kontrolldokumenten av det utförda elinstallationsarbetet. Elsäkerhetslagen 2016:732 24 § kräver att egenkontroll utförs över arbetet, och ELSÄK-FS 2017:3 3 kap 10-11 § kräver att ett egenkontrollprogram ska innehålla system och rutiner för att det utförda arbetet kontrolleras.

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.

För solcells­anläggningar finns bland annat SS-EN 62446-1 som innehåller riktade kontroller och provningar för just solcellsanläggningar. Kan inte elinstallationsföretaget som påbörjat arbetet uppvisa dokumentation av utfört arbete gäller samma sak: Befatta dig inte med anläggningen. 

Läs också:
Hur kan IP21 duga i taket i duschen?

Är all dokumentation på plats, kontroll- och provningsresultat ser bra ut och elinstallationsarbetet har utförts av ett registrerat elinstallationsföretag? Då finns inget hinder att ditt elinstallationsföretag slutför den påbörjade installationen. Ditt elinstallationsföretag intygar då att föregående installation är utförd på ett sådant sätt att god elsäkerhetsteknisk praxis uppfylls, men ni ansvarar inte för det arbetet. Ditt elinstallationsföretag ansvarar för det arbete som ni utför. Därför är det viktigt att ni noggrant dokumenterar såväl arbete som kontroller.