Logga in

17 optimerare från Solaredge säljstoppas

Publicerad
6 dec 2021, 11:49

17 optimerare från Solaredge återkallas från återförsäljarna. Samtidigt friar Elsäkerhetsverket en tidigare säljstoppad växelriktare från Solis.

Elsäkerhetsverket började 2019 att granska elva optimerare och växelriktare för solcellsanläggningar. Syftet är att rensa bort produkter som sprider elektromagnetiska störningar. Under hösten fick tre växelriktare försäljningsförbud, medan sju friades.

Läs om det tidigare försäljningförbudet:
Tre växelriktare stoppas: ”Hög risk för störning”

Läs också:
Därför stör solcellerna

Nu har myndigheten även fattat beslut om den elfte produkten i granskningen: Solaredges optimerare P300. Den tvingas till säljstopp tillsammans med ytterligare 16 modeller från företaget: P350, P350I, P370, P4040, P405, P500, P505, P600, P650, P700, P730, P800p, P800s, P850, OPJ300-LV och M6240.

Per Samuelsson.

Per Samuelsson, som är avdelningschef på Elsäkerhetsverket, berättar att myndigheten i sin granskning har gjort en dokumentationskontroll av optimeraren P300. Man har tittat på hur produkten är provad och hur dokumentationskraven har hanterats.

Det visade sig bland annat att Solaredge ha använt en generisk EMC-standard som inte kräver mätningar på dc-sidan. Men solcellsanläggningar har långa dc-kablar. De kan fungera som oavsiktliga antenner som sänder ut oönskade radiosignaler. De andra 16 produkterna som säljstoppas ingår i samma EU-försäkran, testrapport och teknisk dokumentation.

–  Vi har därför gjort bedömningen att de sannolikt har samma tekniska konstruktion och att tillverkaren inte har säkerställt att produkterna inte har samma problem. Vi har även i mätningar sett problem med produkterna både i anmälda ärenden och i provningar som vi har gjort tillsammans med Försvarsmakten, säger Per Samuelsson.

Elsäkerhetsverket har beslutat att Solaredge ska återta de aktuella modellerna från sina återförsäljare. Försäljningsstoppet kan överklagas inom tre veckor efter att beslutet har delgivits. Produkter som redan är installerade berörs inte.

elsäkerhetsverket startade sin granskning 2019 efter att myndigheten hade fått in flera anmälningar om störande solcellsanläggningar. Förutom radioamatörer fanns Telia bland de drabbade, något Elinstallatören skrivit om i tidigare artiklar.

Läs också:
Optimerarna togs bort – och Telia slapp störningar

Medan granskningen pågick fick Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten i fjol även i regeringsuppdrag att undersöka vilka elanläggningar som kan orsaka störningar och hur allvarligt dessa störningar kan påverka totalförsvarets verksamhet. Slutsats blev att solcellsanläggningar kan störa mottagning av rundradio, radiosamband, flygradio och signalspaning. Optimerare och växelriktare, som inte har konstruerats på ett sätt som förhindrar störningar, pekades ut som en vanlig störningskälla som kan störa samhällsviktig radiokommunikation.

Läs också:
Lennart fimpade sina optimerare – och slapp störningar

De tre växelriktare som för några veckor sedan fick försäljningsförbud är Goodwe GW08k-ET, Solis-3P8K-4G och Growatt 8000TL3-S. Nu har försäljningsstoppet mot Solis hävts efter att företaget har kommit in med dokumentation.