Logga in

Optimerarna togs bort – och Telia slapp störningar

Publicerad
2 sep 2021, 05:45

Skolans nya solcellsanläggning fick Telias kunder att tappa samtal och datatrafiken sinkades. Lösningen blev inte billig.

I maj 2020 skrev vi om Telias problem med en mobilmast strax norr om Stockholm. Datatrafiken gick trögt, kunderna tappade samtal. Att störningarna dök upp i gryningen och avtog vid skymningen verkade märkligt – tills Telia upptäckte att en stor solcellsanläggning hade installerats på ett skoltak i närheten.

Läs artikeln om Telias störningsproblem:
Mobilnätschefen: ”Ingen tvekan om att solcellerna sprider störningar

Läs också:
Per-Ove tvingades ta ner solcellerna: ”De stör”

Telia anmälde radiostörningen till Elsäkerhetsverket.

Henrik Olsson.

Hur gick det sen?

–  Telias problem är löst, men det krävdes en ganska omfattande åtgärd. Alla solcellspanelerna fick bytas ut, säger Henrik Olsson, elinspektör på myndigheten.

Varför då?

–  Solcellspanelerna hade inbyggda optimerare, och det var de som spred störningarna. Tyvärr gick det inte att ta bort eller stänga av optimerarna så det fanns ingen annan lösning än att byta ut samtliga paneler till en annan variant utan optimerare. 

Det låter som en dyr affär?

–  Jo, det var det säkert för anläggning var väldigt stor med drygt 150 paneler.

Hade några misstag begåtts vid installationen?

–  Installationen gjordes av en behörig firma, och vi kunde inte se att den var felaktigt utförd. Alla ingående delar var CE-märkta och borde inte orsaka störningar, men den totala störnivån från hela anläggningen blev ändå för hög.

–  Det är lätt att tycka att det här blev ett orättvist beslut. Men det är viktigt att åtgärda radiostörningar. Man kan se radiofrekvenser som en naturtillgång som inte ska förorenas med oönskade signaler, säger Henrik Olsson.

Hur påverkades elproduktionen när optimerarna försvann?

–  Jag har inga siffror på det, men i det här fallet tror jag inte att det fick någon större påverkan. Taket var väldigt högt och fritt beläget utan något som skuggade, så man kan ifrågasätta meningen med att ha optimerare på just den platsen.

Hur många anmälningar om störande solcellsanläggningar har kommit in till Elsäkerhetsverket?

–  Ett tiotal. Den senaste anmälan kom in strax före semestern från en radioamatör, och det ärendet utreder vi nu.
Det finns all anledning att ta radioamatörers anmälningar på allvar eftersom det är störningar i mycket stora frekvensområden som mycket väl kan drabba andra radiotjänster. Solceller är produkter som installeras på bred front i samhället, och det medför att man inte kan bortse från potentialen för störproblem. Ett till synes ganska ringa antal ärenden ska man därför inte bagatellisera.

Hur har de tidigare störningsproblemen åtgärdats?

–  Samtliga anläggningar hade optimerare. En radioamatör löste problemet själv genom reklamation. Han hade ställt krav vid upphandlingen att det inte fick störa – där byttes allt ut till annat fabrikat utan optimerare.

Läs mer om radioamatören:
Lennart fimpade sina optimerare – och slapp störningar

– Övriga anläggningar har byggts om fullständigt. Man har partvinnat kablage, monterat ferriter på DC-ledningar och bytt ut optimerare. Det rör sig om en avsevärd ombyggnad som i praktiken innebär att anläggningen får rivas ner och byggas upp på nytt. Utfallet har varierat. En del har blivit helt störningsfria och i andra fall har störnivån sänkts, säger Henrik Olsson.