Logga in

Därför stör solcellerna

Publicerad
4 maj 2020, 06:18
| Uppdaterad
8 apr 2021

Elsäkerhetsverket fick i fjol in tio anmälningar om störande solcellsanläggningar. Alla har en gemensam nämnare.

EMC, elektromagnetisk kompatibilitet, är en produkts förmåga att fungera i sin omgivning utan att sprida oacceptabla störningar. Före 2019 fick Elsäkerhetsverket aldrig några klagomål om EMC-problem från solcellsanläggningar. Men ifjol dök tio anmälningar plötsligt upp från olika platser i landet. Ytterligare ett antal personer hörde av sig på mail och telefon.

Övriga artiklar i artikelserien:

EMC-Störningar
Per-Ove tvingades ta ner solcellerna: ”De stör”

Luftfartsverket:
Luftfartsverket: Inga solceller inom 3 km, tack

Telia:
Telia: ”Ingen tvekan att solcellerna sprider störningar”

Elsäkerhetsverket startade därför i december en granskning av störande solceller.

Henrik Olsson.

– Installationerna av solceller ökar snabbt, och nu gäller det att stämma i bäcken. Man bör inte påstå att alla solcellsanläggningar ger störningar, men det kan bli problem i vissa fall, säger Henrik Olsson, som är elinspektör på Elsäkerhetsverket.

En av anmälningarna kom från mobiloperatören Telia, som har problem med en mobilmast strax norr om Stockholm. Elsäkerhetsverkets utredning är inte färdig ännu. Men nya mätningar bekräftar att det finns ett tydligt samband mellan de störande radiosignalerna och dygnets ljusa timmar.

Förutom Telia är det främst radioamatörer som plötsligt har fått problem efter att grannar – eller de själva – har installerat solceller på villatak. I några fall är störningarna förhållandevis kraftiga trots att solcellsanläggningen finns flera hundra meter bort.

Samtliga anmälda anläggningar har en gemensam nämnare. De har optimerare, en komponent som gör att elproduktionen inte sjunker så mycket när några av panelerna hamnar i skugga. I en av de störande installationerna plockades optimerarna bort samtidigt som växelriktaren byttes till ett annat fabrikat – och vips försvann störningarna trots att antennerna satt tätt inpå solcellsanläggningen.

Därför stör solcellerna.

Både optimerare och växelriktare kan vara potentiella störkällor. Optimerare innehåller dc/dc-omvandlare, medan växelriktare har dc/ac-omvandlare. Att sådan switchad kraftelektronik kan ge upphov till spänningsstörningar är väl känt. 

Kruxet i en solcellsanläggning är att spänningsstörningarna kan smita ut på de långa dc-kablarna, som i sin tur kan fungera som oavsiktliga sändarantenner. De kan skicka ut oönskade radiosignaler på frekvensband som används av mobiloperatörer och försvaret såväl som radioamatörer och rundradion.

Vissa komponenter sprider störningar trots att de följer gällande EMC-standarder.

– Problemet är att tillverkarna har deklarerat sina produkter mot en EMC-standard som egentligen inte är speciellt lämpad för solcellsprodukter, säger Henrik Olsson.

”Man kan jämföra med att lyssna på ett enda barn som skriker. Det kanske är uthärdligt. Men om ett helt dagis med barn skriker så blir det outhärdligt.”

Henrik Olsson, Elsäkerhetsverket

Dagens standarder är framtagna för andra typer av tillämpningar där ledningarna är korta. Och korta ledare kan inte sända ut störningar i de aktuella frekvensbanden – de har inte samma ”antennegenskaper” som de långa dc-kablarna. En annan svårighet är att EMC-labben testar en produkt i taget, medan en solcellsanläggning kan ha tiotals optimerare. Den sammanlagda störningen kan då bli betydligt högre.

– Man kan jämföra med att lyssna på ett enda barn som skriker. Det kanske är uthärdligt. Men om ett helt dagis med barn skriker så blir det outhärdligt, sammanfattar Henrik Olsson.

Ett arbete pågår för att anpassa dagens standarder för solcellsinstallationer. Men standardiseringsarbeten tar tid, och oavsett vad som står i en EMC-standard så ska tillverkarna konstruera produkterna så att störningar undviks. Det säger både EMC-direktivet och regelverket i övrigt kring EMC.

Förutom Telia är det främst radioamatörer som plötsligt har fått problem efter att grannar – eller de själva — har installerat solceller på villatak. Foto: Elsäkerhetsverket

I Elsäkerhetsverkets granskning görs även en marknadsöversikt med ett dussin optimerade och växelriktare. 

– Vi vill få bort alla produkter som inte uppfyller kraven. Man kan absolut få en solcellsinstallation som inte sprider störningar om man gör installationen på rätt sätt och väljer rätt prylar, säger Martin Gustafsson, inspektör inom marknadskontroll på myndigheten.   

I första hand hoppas Elsäkerhetsverket att tillverkarna själva ska åtgärda de produkter som inte håller måttet. Som en sista åtgärd kan det bli tal om försäljningsförbud.

Telia vill att Elsäkerhetsverket inför hårdare regler för solcellsinstallationer nära mobilmaster. Hur ser ni på det?

– Vi hoppas slippa det. I enskilda fall skulle det kunna bli aktuellt att vi kräver att en anläggning åtgärdas eller i värsta fall stängs av. Men produkterna ska vara tillräckligt bra och inte sprida störningar, säger Henrik Olsson.

I väntan på bättre produkter — vad kan
installatören göra för att minska EMC-problemen?

– Man kan partvinna dc-sidans plus- och minuskablar. Då blir kablaget en ”sämre antenn” och har svårare att stråla ut eventuella signaler. Men det är ingen snabbfix, särskilt inte på en befintlig anläggning där man sannolikt måste plocka ner solcellerna, riva kablaget och dra nya kablar som partvinnas. Man kan även montera extra avstörningskomponenter, exempelvis ferriter eller filter. De åtgärderna kommer nu att göras på några av anläggningarna vi har gjort tillsyn på, säger Henrik Olsson. 

Ingår det i tillverkarnas anvisningar?

– Nej, de installationsanvisningarna som jag har kollat på har inga instruktioner om partvinnade kablar eller avstörnings-komponenter. Det bästa är förstås om komponenterna har så pass bra EMC-egenskaper att installationen blir lätt
att utföra utan några extra åtgärder, säger Henrik Olsson.