Logga in

”Vi har sett en extrem uppgång i antalet föranmälningar”

Publicerad
13 sep 2022, 09:48

Det råder lång väntetid hos elnätsbolagen. Att få anslutningen av solceller eller laddbox hanterad tar många månader. Nu svarar nätbolagen på kritiken och berättar vad de tänker göra åt saken.

Flera olika faktorer påverkar elnätsföretagens handläggningstider, men en orsak som lyfts fram är det ökade intresset för att installera solceller. Bara antalet föranmälningar gällande solceller har ökat med över 100 procent på ett år hos Eon. Hos Ellevio handlar det om en 300-procentig ökning.

“Det har tydligt påverkat våra och våra entreprenörers hanteringstider. Dessutom har tiden för att få schakttillstånd i gatumark från kommunerna ökat i de områden där vi verkar.”

Per Olsson, ansvarig anslutningar hos Ellevio

Högt tryck:
”Solel skapar tusentals nya jobb efter corona”

Har pågått ett tag:
”Förvånade att nätbolagen inte förbereder sig på att det blir mycket hemladdning”

– Vi har sett en extrem uppgång i antalet föranmälningar, framför allt kopplat till elektrifieringen. Det vill säga uppsäkringar vid installation av laddboxar och solceller, säger Thomas Pettersson, produktägare anslutning hos Eon som väntas få in cirka 24 000 anmälningar i år, att jämföra med 11 000 under 2021.

Även Vattenfall Eldistribution upplever ett högt tryck på anslutningsförfrågningar i hela Sverige. Hittills under 2022 har bolaget haft mellan 2 500 och 3 000 nyanslutningsärenden per månad, varav cirka hälften rör solceller. Det är nära en dubblering mot föregående år, enligt kommunikationschef Eva Feldt.

Vanliga anslutningsärenden har också ökat – för Ellevio med cirka 30 procent under det senaste året.

– Det har tydligt påverkat våra och våra entreprenörers hanteringstider. Dessutom har tiden för att få schakttillstånd i gatumark från kommunerna ökat i de områden där vi verkar. Generellt tar det två till tre månader att få ett schakttillstånd, säger Per Olsson, ansvarig för anslutningar hos Ellevio.

Utöver ett allmänt högt tryck i antal ärenden finns skillnader i olika fall. Eons statistik från 2022 visar att 95 procent av de ärenden som inte krävt någon nätförstärkning är slutförda inom fyra månader. Om elmätaren behöver bytas till nyare modell tar det vanligtvis 1,5 vecka extra.

Processen har flera olika steg. Först ska inskickad föranmälan hanteras, därefter sänds eventuell offert och villkor till kunden och installationsmedgivande till elektrikern. Ärenden kan lite grovt delas in i två kategorier, enligt Thomas Pettersson.

Dels enkla ärenden där anslutningsteknikern som hanterar föranmälan direkt kan skicka installationsmedgivande och eventuell offert. Dels mer komplicerade ärenden där beräkningar och analyser av elnätet behöver göras innan man kan gå vidare med installation.

– Anslutning av ett nybyggt flerfamiljshus är alltid ett komplicerat ärende om inte elnätet redan är frambyggt till tomtgränsen. Merparten av solcellsinstallationerna är enklare ärenden, säger han.

Finns alternativ:
Vätgasdrömmen: ”I stället för domedagssnack vill jag göra något.”

På grund av det höga trycket tar det hos några av nätägarna även tid innan en handläggare ens kan ta hand om ärendet. Hos Ellevio och Vattenfall Eldistribution är väntetiden drygt två månader.

Ingen av nätägarna är nöjd med situationen och gör åtgärder för att korta ner tiderna. Såväl Eon som Ellevio och Vattenfall Eldistribution förstärker nu med personal som ska hantera föranmälningarna. Ellevio har även utökat antalet ingenjörer som arbetar med anslutningar. Eon jobbar också aktivt med att se över arbetssätt och med systemutveckling där automatisering av processer är en viktig del.