Logga in

Här är flaskhalsarna i solcellsbranschen

Publicerad
14 mar 2024, 05:29
| Uppdaterad
13 mar 2024

Mellan 2022 och 2023 ökade tiden från installationsmedgivande till färdiganmälan med 7 veckor, till 16 veckor i genomsnitt. Varför tog installatörerna längre tid på sig att göra klart solcellsanläggningar? Elnätsbolaget Ellevio har svaren.

Tiden för hantering av för- och färdiganmälan av solcellsanläggningar i Ellevios nät minskade mellan år 2022 och 2023. Samtidigt ökade tiden för installatörernas arbete, från installationsmedgivande till färdiganmälan. Ökningen var rejäl – från cirka nio veckor till nästan 16 veckor i genomsnitt.

”Främsta anledningen till att installatörerna tar tid på sig är brist på takmontörer och elektriker. Därtill hade vi en situation med materialbrist för växelriktare under större delen av våren 2023, där det byggdes upp en backlog att hantera.”

Per Olsson, Ellevio

Läs också:
Så länge får solcellsägare vänta på nätanslutning

Hösten 2022:
”Vi har sett en extrem uppgång i antalet föranmälningar”

Det visar sammanställningen av 12 700 ansökningar i Mellansverige – från Gävleborg, Hälsingland, Dalarna, Stockholm, Värmland, Västra Götaland och norra Halland.

Varför tror ni att tiden för installatörernas insatser ökat?

– Främsta anledningen till att installatörerna tar tid på sig är brist på takmontörer och elektriker. Därtill hade vi en situation med materialbrist för växelriktare under större delen av våren 2023, där det byggdes upp en backlog att hantera, säger Per Olsson, ansvarig för anslutningar hos Ellevio.

Ellevios statistik. Röda kurvan visar tiden från installationsmedgivande till färdiganmälan.