Logga in

”Det finns ­ingen motsvarande produkt på marknaden”

Publicerad
24 jan 2022, 11:44

När Lars Fredriksson pluggar in elbilen i fastighetens laddbox i villan i Näsby Park blir inte husets husets elanläggning överbelastat. Här finns nämligen en av landets första QuiPower-installationer. Den teknik som företaget Enequi erbjuder för att hantera effekttoppar i elanläggningar.

Huvudsyftet med anläggningen här är att producera solel och att styra laddningen till elbilen. Foto: Daniel Roos
Huvudsyftet med anläggningen här är att producera solel och att styra laddningen till elbilen. Foto: Daniel Roos

Lars Fredriksson är innovatör och entreprenör. Han är en av grundarna till den svensk-amerikanska batteritillverkaren Nilar, men numera fokuserar han helt på teknik­företaget Enequi som han också varit med och grundat.

Inblick i anläggningen
Så funkar Enequi-tekniken

Enequis konkurrent Ferroamp vill också minska effektbristen
”I ett par extremfall har vi kunnat gå ner från 63 till 16 ampere”

– Huvudsyftet med anläggningen här är att producera solel och att styra laddningen till elbilen. Vi utnyttjar också möjligheten att köpa el billigt på timtaxa under natten och sedan konsumera den påföljande dag. Det är möjligt tack vare de åtta Nilar-batterier på sammanlagt 12 kWh som ingår i installationen. 

Enequi-anläggningen med Lars Fredriksson, en av Enequis grundare, i fönstret. Foto: Daniel Roos
Enequi-anläggningen med Lars Fredriksson, en av Enequis grundare, i fönstret. Foto: Daniel Roos

Lars Fredriksson berättar att huset också utrustats med Enequis lösning för off-grid – en separat kontrollenhet som frikopplar ­fastigheten från elnätet vid strömavbrott. 

QuiPower Node.
QuiPower Node.

Till hösten ska fastigheten förses med ett 30-tal QuiPower Node, små puckar som ­kontrollerar och styr husets olika elförbrukare. Då räknar Lars Fredriksson med att inte bara tjäna pengar på att köpa och förbruka el vid rätt tid på dygnet utan också på att styra och optimera fastighetens effektuttag. Det är ju bara en tidsfråga innan effekttaxor också införs av Ellevio, som äger elnätet i Täby kommun.

– Noderna börjar vi sälja i höst så det här lär bli en av de första installationerna. Jag tänker mig en nod för varje belysningspunkt och en för varje större strömförbrukare. 

”I höst rullar vi ut QuiPower Node på marknaden. Då har vi verkligen ett ess i rockärmen.”

Håkan svärd, vd Enequi

Med hjälp av QuiPowers app går det att ställa in vilken toppeffekt användaren vill att systemet ska styra mot, och sedan ser elektroniken till att förbrukningen håller sig inom de gränserna. Den styr när olika förbrukare slås på och hämtar reserveffekt från batterier eller solpaneler och så vidare.

Hur komplicerat är det då att förse en villafastighet med så här avancerad elteknik? Hugo Flytström, projektchef på Stockholmsföretaget Neolar, som svarat för installationerna hos Lars Fredriksson, har svaret:

– Den här tekniken är fantastisk att jobba med. Själva installationsarbetet underlättas av att de olika enheterna i princip är plug-and-play. Men sedan gäller det att ha koll på nätägarnas olika krav på elanläggningarna och att förstå hur den här tekniken fungerar. 

Lars Fredriksson visar Quipower-appen i sitt kök. Foto: Daniel Roos
Lars Fredriksson visar Quipower-appen i sitt kök. Foto: Daniel Roos

Detta är Enequi medvetna om och har därför startat Enequi Academy som erbjuder ­utbildning till intresserade elinstallatörer, kopplad till ett certifieringssystem.

Enequi presenterade sin teknik på Elfack 2019 och fick en hel del uppmärksamhet. Men det som visades på mässan var en prototyp som inte var helt färdigutvecklad. Alla som sysslat med innovationer vet att vägen från prototyp till fullt industrialiserad produkt kan vara nog så lång, med många tekniska och regulatoriska hinder att övervinna. 

KOnkurrentens system
Så funkar Ferroamptekniken

Håkan Svärd, vd Enequi.
Håkan Svärd, vd Enequi.

 – Men nu är vi i mål på riktigt. Vi har sålt ett stort antal QPS, både för inomhus- och utomhusmontage i år. I höst rullar vi ut QuiPower Node på marknaden. Då har vi verkligen ett ess i rockärmen, för det finns ­ingen motsvarande produkt på marknaden, säger Enequis vd sedan några månader, Håkan Svärd.