Logga in

Så länge får solcellsägare vänta på nätanslutning

Publicerad
14 mar 2024, 05:28
| Uppdaterad
13 mar 2024

Från åtta veckor till ett helt år – så lång var väntetiden under 2022 för den som ville ha sin solcellsanläggning godkänd av sitt elbolag. Men hur ser det ut nu? Vi har pratat med Eon, Ellevio och Vattenfall Eldistribution.

Mellan 2021 och 2022 ökade antalet föranmälningar för solceller med 100 procent hos Eon och 300 procent hos Ellevio. Tiden till färdig anslutning blev därefter – allt från åtta veckor till ett år.

Såväl Eon som Ellevio och Vattenfall har sedan dess arbetat med att minska handläggningstiderna. Hur har det gått?

”Målsättningen är att komma ner ännu mer i tid. Viss roll spelar det var i landet man befinner sig då ansökningstrycket har varit lite olika fördelat.”

Ann-Marie Gelius, Vattenfall Eldistribution

Hösten 2022:
Så lång tid tar nätanslutningen att få

Läs också:
Här är flaskhalsarna i solcellsbranschen

– Hösten 2022 hade vi som värst kötider på uppemot 10 till 12 veckor, på den initiala beräkningen vid föranmälan. Nu ligger genomsnittstiden under två veckor till det så kallade installationsmedgivandet, säger Thomas Pettersson, produktägare anslutning hos Eon.

Sedan 2022 har nätbolaget arbetat med att digitalisera och automatisera delar av ansökningsprocessen. Till exempel allt som rör den så kallade ”frekvenssvarsblanketten”. I den anger installatören bland annat vilken/vilka växelriktare som ska monteras på platsen. Utifrån underlaget genereras ett dokument som skickas till kunden för signering och när det är klart påbörjas Eons hantering.

– Cirka 50 procent av förfrågningarna för mindre solcellsanläggningar hanteras nu helt automatiskt. Det innebär att de får svar inom några minuter efter att kunden signerat dokumentet. Om vi inte kan hantera det automatiskt går det till manuell hantering där vi tittar lite djupare på ärendet, vilket tar mer tid, säger Thomas Pettersson.

Antalet anslutna solcellsanläggningar i Sverige nådde all time high under 2023. Vattenfall fick in fler förfrågningar om solcellsanslutningar än 2022. För Ellevio och Eon minskade antalet förfrågningar något.

Trots det fortsatt höga trycket har både Ellevio och Vattenfall minskat sina handläggningstider. I genomsnitt har tiden för föranmälan och färdiganmälan varit sammanlagt cirka tre veckor hos Ellevio det senaste året.

– Vi har mycket bra hanteringstider vid positivt besked. Om kunden inte kan koppla in full effekt meddelar vi det inom fyra veckor. Det blir aldrig tvärnej utan kunden får leverera en begränsad effekt tills vi har gjort nätåtgärder, säger Per Olsson, ansvarig för anslutningar hos Ellevio.

Vattenfall har rekryterat ny personal under 2023 för att klara hanteringen av alla för- och färdiganmälningar.

– De ärenden som inte kräver några åtgärder i nätet hanteras numera på cirka en vecka, säger Ann-Marie Gelius, chef anslutningar hos Vattenfall Eldistribution.

Läs också:
Så många får sätta upp solceller: ”Det finns en gräns”

De ärenden där nätet behöver förstärkas tar längre tid. Från att en handläggare tillsatts tar det numera i snitt åtta veckor till förhandsbesked, meddelar Vattenfall. För större ärenden kan det ta längre tid, beroende på beräkning och projektering.

– Målsättningen är att komma ner ännu mer i tid. Viss roll spelar det var i landet man befinner sig då ansökningstrycket har varit lite olika fördelat, säger Ann-Marie Gelius.

Fakta Så fungerar Eons automatiska handläggning

Basen är en programvara för NIS/GIS (elnäts och geodata). Flera elnätsbolag använder den, vilket gör att automatisk dokumentation och beräkning som görs där kan användas av andra.

– Vi har även utvecklat våra egna affärssystem. Där kan andra aktörer behöva göra liknande åtgärder för att nå automation hela vägen, säger Thomas Pettersson hos Eon. 

Alla ärenden går dock inte att hantera automatiskt. Till det finns flera anledningar. Beräkningen kanske inte går att genomföra, den visar avvikande resultat eller så vill man i samband med installationen av solcellerna göra andra saker vilket saktar in ärendet.

– Men arbetet fortsätter för att så mycket som möjligt ska gå att hantera automatiskt. En del i det är att trimma in regelverken ytterligare, säger Thomas Pettersson.