Logga in

Så funkar Ferroamptekniken

Publicerad
24 jan 2022, 11:37

I Ferroamps tekniksystem för att hantera effekttoppar är Energy Hub växelriktaren som reglerar flödet mellan solpaneler, energilager och elnät, samtidigt som fastighetens elförbrukning mäts. Energy Hub kräver inget större ingrepp i den befintliga centralen. När den kompletterats med en strömsensor på varje fas sker hela fördelningsprocessen i hubbens kraftelektronik.

En extra strömkrets mellan central och hub behövs. Foto: Lars-Göran Hedin
En extra strömkrets mellan central och hub behövs. Foto: Lars-Göran Hedin

Enskild fas kan ha mer än 16 ampere

Med 16 Ampere som huvudsäkring är det inget som hindrar att en enskild fas ut i anläggningen har högre belastning än så.

Örebros kommunala bostadsbolag använder sig av Ferroamps teknik:
”I ett par extremfall har vi kunnat gå ner från 63 till 16 ampere”

Konkurrenten Enequi vill också minska effekttopparna
”Det finns ­ingen motsvarande produkt på marknaden”

Huvudsäkringarna klarar strömtoppar

Eftersom höga effektuttag ofta kommer i väldigt korta pulser och huvudsäkringarna dessutom är tröga termiska porslinssäkringar så klarar de kortvariga ström­toppar som överstiger deras ­märkström.

Strömmen fördelas om på faserna …

Ledningen mellan huvudcentralen och hubben mäts med sekundupplösning. Baserat på mätresultatet fördelas sedan strömmen på de olika faserna om innan den skickas vidare ut i anläggningen.

KOnkurrentens system:
Så funkar Enequi-tekniken

… och jämnas ut

Mellan nätet och hubben blir strömmarna på så vis utjämnade trots att faserna mellan huvudcentral och undercent-
ralerna i fastigheten kan vara ojämnt belastade.