Logga in

Fem år med egenkontrollprogram: ”Det duger inte”

Publicerad
22 sep 2022, 09:14

Många elinstallatörer pekar på en godkänd Esa-utbildning. Men det räcker inte. Det här är bara en av fem vanliga misstag i elfirmornas egenkontrollprogram, enligt elsäkerhetsexperten Fredrik B Sjödin.

I augusti skrev vi om elsäkerhetskonsulten Mats Jonsson som har hittat fem vanliga tabbar när han granskat egenkontrollprogram hos fler än 100 företag.

Läs om granskningen här:
Dålig koll på egenkontroll: Fem vanliga tabbar

Tre myter:
”Egenkontrollprogram är bara tjafs”

Hans granskningar rör främst industriföretag och företag verksamma inom stat, kommun och regioner, alltså företag som utför elinstallationsarbete på egna anläggningar.

Men även elinstallationsföretag har stora brister i sina egenkontrollprogram, enligt Fredrik Byström Sjödin, som är elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen.

–  Elfirmorna gör tyvärr samma fem missar trots att det gått mer än fem år sedan den nya elsäkerhetslagen infördes. Huvudproblemet är att många inte har förstått att de måste implementera egenkontrollprogrammet i sitt dagliga arbete, säger han.

Han tror att förklaringen delvis är en kulturfråga. Många mindre företag är inte särskilt digitaliserade och inte vana vid att jobba med den här typen av system.

Här kommenterar Fredrik Byström Sjödin de fem misstagen som Mats Jonsson har identifierat:

1. Missförstått att Esa-utbildning räcker

Man har missat att tala om vilka kompetenskrav som gäller för de elinstallationsarbeten företaget utför. Många program hänvisar till ”godkänd Esa-utbildning”, men det duger inte. Esa handlar om elsäkerhet vid arbete, vilket så klart är bra. Men Esa säger ingenting om vilka kunskaper och färdigheter som krävs för utförandet så att anläggningen byggs på rätt sätt, med rätt material och rätt area på kablarna till exempel.

– Det är ett vanligt misstag även bland elfirmor. Men varken Esa eller Eva* har något med egenkontrollprogram att göra, säger Fredrik Byström Sjödin.

2. Dålig beskrivning av organisationen 

Beskrivningar av de funktioner eller personer som har arbetsuppgifter i företagets egenkontrollprogram saknas. Man nöjer sig kanske med att förklara elinstallatörens roll och kastar in ett organisationsschema. Men arbetsledarens och projektledarens uppgifter framgår sällan.

– Många elfirmor har missat att de måste lista alla som jobbar med elinstallationer. Tyvärr tycker jag att Elsäkerhetsverket har varit otydliga om vad som gäller och pratat om beskrivningar på funktionsnivå till exempel.

3.  Hur elinstallationsarbete planeras och utförs

Inför varje elinstallationsarbete måste man ha koll på anläggningen. Många missar att beskriva sina rutiner för att säkerställa denna nödvändiga anläggningskännedom. Och vem ska skaffa sig anläggningskännedomen? Är det montören som kommer till platsen, en elkonsult eller kanske någon i arbetsledningen? Det ska också framgå av egenkontrollprogrammet

– Arbetsordersystemet måste samspela med egenkontrollprogrammet. Men många elfirmor saknar de rutiner som krävs utan kör bara på.

4.  Hur kompetensen säkerställs

Egenkontrollprogrammet ska förklara hur företaget garanterar att personerna som gör ett visst elinstallationsarbete har rätt kunskap för uppgiften. Men många program visar inte hur man säkerställer att personalen har den kompetens som krävs för uppgifterna.

–  Kompetensen är inget problem i vår bransch, de som jobbar i företagen är ju elektriker. Men glöm inte att notera det i egenkontrollprogrammet.

5.   Uppföljningen av egenkontrollen och egenkontrollprogrammet

Fungerar rutinerna och är egenkontrollen tillräcklig? Det ska företaget följa upp regelbundet, men många egenkontrollprogram saknar uppgifter om hur uppföljningen går till.

–  Säker El** har en bra modul för att göra uppföljningen, tipsar Fredrik Byström Sjödin.  

Han tycker att det är bekymmersamt att så många egenkontrollprogram inte håller måttet.

– Det här duger inte. Företagen följer inte lagstiftningen och måste börja jobba med egenkontrollprogrammet på allvar, gärna genom att använda Säker El.

* Eva, Elsäkerhet vid arbete, är Installatörsföretagens branschanvisning

** Säker El är Installatörsföretagens webbaserade egenkontrollprogram