Logga in

Hur kan jag vara behörig elinstallatör – i annan firma?

Publicerad
2 mar 2022, 05:25
| Uppdaterad
14 dec 2023

Fråga: Vi har fått frågan om att stå för behörigheten för en annan elfirma. Hur fungerar det?

Svar: Jag förstår vad du menar med din fråga, men begreppet behörighet ersattes av auktorisation när Elsäkerhetslagen trädde i kraft vid halvårsskiftet 2017.

Cecilia reder också ut detta
Dubbla elinstallatörer – vem ansvarar för vilket arbete?

jordfelsbrytarfrågor är alltid populära
Måste laddboxen ha egen jordfelsbrytare?

Och det är viktigt att vi använder rätt begrepp. Det gamla systemet med personligt behörighetsansvar finns inte längre. Inte heller det överinseende som elinstallatörer tidigare hade. Nu är det i stället företagets egenkontrollprogram som säkerställer att verksamheten styrs och utförs på rätt sätt av rätt personal med rätt kompetens.

Ytterst ansvarig är alltså företaget, och det är ledningen som ska se till att företaget följer reglerna. Det är här personen som har auktorisation kommer in i bilden. Alla elinstallationsföretag måste ha en elinstallatör för regelefterlevnad, det vill säga en person som har auktorisation, knutna till sig. Antingen som anställd i företaget eller via avtal. Den personen hjälper och stöttar företagsledningen i arbetet med att se till att företaget följer reglerna. Men. Det är alltså ledningens ansvar att se till att företaget verkligen följer reglerna.

Läs också:
Måste vi byta gamla kablar när vi installerar ny elcentral?

Den hos er som har auktorisation kan alltså, via avtal, vara elinstallatör för regelefterlevnad för en annan elinstallationsfirma. Exakt vilka arbetsuppgifter som ska ingå får ni komma överens om. Men återigen: Det är viktigt att förstå att företagsledningen är ytterst ansvarig för att det finns ett egenkontrollprogram som säkerställer att verksamheten styrs och utförs på rätt sätt av rätt personal med rätt kompetens. Elinstallatör för regelefterlevnad har inte det ansvaret, men ska stötta ledningen i det arbetet.

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Cecilia Axelsson är elsäkerhetsexpertpå Installatörsföretagen.Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se. 

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag.