Logga in

Dubbla elinstallatörer – vem ansvarar för vilket arbete?

Publicerad
1 dec 2021, 05:39

Fråga: Vi är ett företag som utför lågspänningsinstallationer och har en person med auktorisation som vi har ­registrerat hos Elsäkerhetsverket. Nu har vi anställt en person till som har auktorisation. Hur blir det då med ansvar för elinstallationsarbeten? Ansvarar elinstallatören som är registrerad hos Elsäkerhetsverket för alla elinstallationsarbeten i företaget eller bara för de arbeten som utförs av personal som inte har egen auktorisation?

Svar: Innan vi kommer till kärnfrågan måste vi reda ut några missförstånd. När elsäkerhetslagen trädde i kraft 2017 fick vi ett helt nytt system för vilka krav som gäller för elinstallationsarbeten. Nu är elinstallationsföretaget ansvarigt för utförandet av elinstallationsarbeten, inklusive egenkontroll.

Cecilia kan allt om vad som gäller vid elinstallationsarbeten:
Hur ofta måste jag repetera elinstallationsreglerna?

Mer Cecilia:
Hur fixar vi snygg skyddsutjämning av kopparrör i badrum?

Svaret på din fråga är alltså att det är företaget som är ansvarigt för allt elinstallationsarbete som utförs under företagets egenkontroll­program. Auktorisationen ­däremot, den är personlig. Och varje företag behöver ha en elinstallatör med rätt auktorisationsnivå kopplad till sig. Antingen genom anställning eller som en inhyrd tjänst. Rollen kallas elinstallatör för regelefterlevnad och innebär att elinstallatören ska stötta företaget i arbetet med att följa de regler som finns.

Sedan är det företagets uppgift att faktiskt följa reglerna. Det är ok att ha fler personer med auktorisation i ett företag. Likaså att ha fler elinstallatörer för regelefterlevnad, men bara en kan vara registrerad hos Elsäkerhetsverket.

Cecilia Axelsson, elsäkerhetsexpert Installatörsföretagen

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.