Logga in

Bilade av okänd elkabel – och kunden krävde ersättning

Publicerad
15 mar 2021, 05:46
| Uppdaterad
29 apr 2021

VVS- och elfirman skulle flytta golvbrunnen, men visste inte att en elstigarledning dolde sig i bjälklaget. Kunden krävde ersättning, nobbade fakturan och gick till ARN.

Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, går helt på en VVS- och elfirmas linje i en tvist med en privatkund i Stockholmstrakten. Ärendet började i januari 2020 när firman anlitades för att totalrenovera ett badrum i en bostadsrätt. Kunden ville bland annat att en golvbrunn skulle flyttas.

Elektrikern efter ARN-beskedet
”Jag hoppade av glädje”

Mer från Allmänna reklammationsnämnden
Kunden tyckte reseräkningen på 1 275 kronor för 17 mil var ”oskäligt hög”

Arbetet påbörjades den 13 januari, och dagen därpå började hantverkarna att bila i golvet. Då träffade de en elstigarledning som visade sig vara dragen intill golvbrunnen. Strömmen gick i flera av grannlägenheterna, och en jourelektriker tillkallades. Därefter fortsatte renoveringsarbetet.

Men när fakturan kom vägrade kunden att betala. I april vände han sig till ARN och berättarde dels om den avbilade elstigarledningen, dels om en vattenskada som ska ha uppstått mellan hans lägenhet och lägenheten under. Han krävde att VVS- och elfirman skulle ta notan från jourelektrikern på 25 361 och betala 30 000 kronor för att åtgärda en vattenskada i grannlägenheten. Han ville ha ytterligare 30 000 kronor i ersättning för förlorad arbetsinkomst eftersom han varit tvungen att lämna sitt arbete flera gånger på grund av tvisten. Och han ville att VVS- och elfirmans faktura på 93 597 kronor skulle strykas.

Firman protesterade och ville inte ta ansvar för den skadade elledningen. De hade inte fått någon som helst information om att det fanns dolda elledningarna intill golvbrunnen. ”De kablarna kunde döda mina anställda” skrev vd:n i sitt svar till ARN.  Han uppgav att hantverkarna som arbetade i badrummet var i chock när de upptäckte att de har träffat ledningen. Några vattenskador tog firman inte heller på sig.

I ARN:s beslut, som kom i februari i år, avvisas kundens krav på samtliga punkter. Nämnden slår visserligen fast att VVS- och elfirman har bilat ner i en elledning i golvet. Men kunden hade i egenskap av beställare ett ansvar att se till att hantverkarna fick nödvändig information om vad som fanns i golvet. Enligt utredningen fick företaget inte fick veta något om elledningen. Och ingenting har framkommit som gör att firman borde ha förstått eller misstänkt att det fanns en elledning i golvet. Därför är företaget inte ansvarigt för den skadade elledningen, enligt nämnden. ARN anser inte heller att utredningen visar att företaget är ansvarigt för någon vattenskada i huset.

Friskt vågat hälften brunnet
Byggare ville inte kännas vid fulelen han gett offert på när ARN dömde ut den

Kunden har även hamnat i tvist med bostadsrättsföreningens styrelse angående badrumsrenoveringen. I de inskickade dokumenten framgår bland annat att bostadsrättsinnehavare inte får flytta golvbrunnars placering utan tillstånd.  Men ARN upplyser om att nämnden inte har behörighet att pröva tvister mellan konsumenter och bostadsrättsföreningar.